Vojska generála Vlasova v Čechách

Kniha o nepochopení a zradě
AUSKÝ, Stanislav A.

Sixty-Eight Publisher | 1980
Stran 288

Obsah  | PDF

Obsah

Předmluva autora 7

Úvod 13

I. Vznik dobrovoleckých jednotek 16

II. Komitét pro osvobození národů Ruska 23

III. Organizování I . divize 44

IV. Organizování 2. divize a ostatních útvarů 48

v. Přesun KONR do Karlových Varů 54

VI. Nasazení I. divize na východní frontě 60

VII. Přesun I. divize směrem na jih 70

VIII . Pokusy o navázání spojení se Západem 89

IX. Všeobecná situace německé armády a zbraní

SS v dubnu a květnu 1945 na území čech JOO

X. I. divize v Pražském květnovém povstání 117

XI. Události v jižních a západních Čechách 161

XII. Ústup z Prahy a cesta do záhuby 179

XIII . Závěrečná kapitola 201

Epilog 212

Doslov 213

Poznámky k jednotlivým kapitolám 221

Přílohy 247