O svobodě a moci

HAVEL, Václav
exil, Svazek Doba

Index, Listy | 1980
Stran 367

Obsah  | PDF

Obsah

Václav Havel: Moc bezmocných

Rudolf Battěk: Duchovní hodnoty, nezávislá iniciativa a politika

Václav Benda: Paralelní polis

Václav Benda: Katolicismus a politika - kořeny a perspektivy

Václav Černý: K otázce chartismu

Jiří Dienstbier: Rozsah a meze našich možností

Luboš Dobrovský: Několik vět o jedné možnosti

Jiří Hájek: Úsilí o dodržování lidských práv jako činitel společenského pokroku

Ladislav Hejdánek: Perspektivy demokracie a socialismu ve Východní Evropě

Miroslav Kusý: Charta a reálný socialismus 

Zdeněk Mlynář:Místo "disidentů" na politické mapě dneška 

Jiří Němec: Nové šance svobody 

Petr Pithart: Dizi - rizika 

Jiří Ruml: Kdo je vlastně v izolaci?

Jakub S. Trojan: Svoboda a důstojnost člověka

Petr Uhl: Alternativní společenství jako revoluční avantgarda

Josef Vohryzek: Úvaha uvnitř dobře zazátkované lahve 

Zdeněk Vokatý: Sen o kole

Josef Zvěřina: Nežít v nenávisti

Poznámky o autorech