Lukavické zápisky

PONICKÁ, Hana

Sixty-Eight Publisher | 1989
Stran 467 | Vazba váz.

Obsah  | PDF

Obsah

I. Návrat z úniku

ZELENÝ MOTÝL

ZASTAVENÝ PRAMEŇ

"LE MONDE"

II. Leto v Lukavici

ODVOLANIE

MLYN HOSTÍ

HORKÁ JABLOŇ

III. Kamenný hosť

PROCES

BEZ PRÍKAZU PROKURÁTORA

VIANOČNÁ POHL'ADNICA

Kto je Hana Ponická?

Príbeh o jednom čine