Mír, mírové hnutí, křesťanská etika

Výbor z materiálů ze stejnojmenného sympozia, poř. 24.-27.11.1983 Opus bonum ve Frankenu
SCHULZ, Milan, ed.

Opus bonum | 1984
Stran 218

Obsah  | PDF

Obsah

DOPIS BISKUPA JAROSLAVA ŠKARVADY ÚČASTNÍKŮM FRANKENSKÉHO SETKÁNÍ

PETR KOLÁŘ SJ: KATOLICKÁ MORÁLKA V DOBĚ JADERNÉHO OHROŽENÍ

AMBER BOUSOGLOU: FINLANDISACE A FINSKÁ SKUTEČNOST

VILÉM HEJL: PACIFISMUS NEBO REALISMUS?

LÍDA RAKUŠANOVÁ: NUKLEÁRNÍ MÍR. REALITA NEBO ILUZE?

JAROSLAV LANGER: OSM TÉZÍ K ALTERNATIVNÍMU ZABEZPEČENÍ MÍRU

JIŘÍ SLÁMA: ZBROJENÍ A EKONOMIKA

VILÉM PREČAN: CHARTA 77, JEJÍ VZTAH K OTÁZKÁM  MÍRU A VÁLKY A K SOUDOBÝM MÍROVÝM HNUTÍM

MILAN SCHULZ: SLOVNÍ VOJNA A MÍR

LUDĚK PACHMAN: MÍROVÁ POLITIKA Z KONZERVATIVNÍHO HLEDISKA

ZDENĚK MLYNÁŘ: SOUČASNÉ MÍROVÉ HNUTÍ A POLITICKÁ LEVICE

PAVEL TIGRID: ŽIVOT A ZÁNIK V NUKLEÁRNÍM VĚKU

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ: POLITIK A ESCHATOLOGIE

U KULATÉHO STOLU