Obsah 1989/12


samizdat | 1989
Stran 106

Obsah  | PDF

Obsah

Ivan Slavík: Tři básně

Ivan Slavík: Malost, nebo velikost

Ivan Slavík: Báseň

Ondřej Vaculík: Hrouda

Miroslav Červenka: Nápis na zamořené pole

Michael Matzenauer: Básně

Bohumil Hrabal: Třínohý kůň na dostihové dráze

Hana Ponická: Rímska kapitola

Jana Červenková: Jak vypadá Nic

Zdeněk Urbánek: To třetí

František Pavlíček: Život a dílo

Sergej Macbanin: O divadle do Svobodné Evropy

Dokument:

Iva Kotrlá: Jménem Ježíše Amen

Lumír Čivrný: Úžasná revue

Milan Jungmann: Neoimpresionistův román o roce 1968

Iva Kotrlá: Z katalogu čtenářských záznamů

Ivan Kadlečík: Epištola Bratislavčanom

Ivan Kadlečík: Vlaky/ besednica/

Ludvík Vaculík: Poslední slovo /Psáno pro LN/