Ladislav Dvořák | Bibliografie

Samizdat

 • DVOŘÁK, Ladislav. Ilioneus. Soukromý tisk, 1941.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Kterési noci. Soukromý tisk, 1952.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Jak skákat panáka. Edice Petlice, Sv. 056/KV, 1975. 76 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Šavle meče. 1. vyd. Edice Petlice, sv. 196, 1979. 171 s. ISBN 0-946352-29-1. 
 • DVOŘÁK, Ladislav. Šavle meče. 2. dopln. vyd. Edice Expedice, 1983.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Básně. 1984.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Prózy. 1984.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Verše a prózy pro děti. 1984.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Šavle meče. Purley: Rozmluvy, 1986. 171 s. ISBN 0-946352-29-1.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Prózy. Edice Petlice, sv. 357, 1987.

Básnické sbírky

 • DVOŘÁK, Ladislav. Kainův útěk. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1958. 63 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Vynášení smrti. 1. vyd. Praha: československý spisovatel, 1965. 52 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Obrys bolesti. 1. vyd. Praha: Mlada fronta, 1966. 66 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Srdeň. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969. 54 s.

Próza

 • DVOŘÁK, Ladislav. Ledňáček neodlétá. 1. vyd.. Praha: Lidová demokracie, 1962. 133 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Nelidský kůň. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1966. 109 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Když si dítě hraje, tvoří nový svět. Huslenky: Dětská ozdravovna, 1972. 15. s.

Souborná vydání

 • DVOŘÁK, Ladislav. Kainův útěk; Vynášení smrti; Obrys bolesti; Srdeň; Hle nyní. 2. vyd., Hle nyní 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1994. 204 s. ISBN 80-202-0499-7.
 • DVOŘÁK, Ladislav - DVOŘÁKOVÁ, Věra, ed. Stromy. 1. vyd. Praha: BB art, 2004. 61 s. Versus. ISBN 80-7341-339-6.
 • DVOŘÁK, Ladislav - KRUMPHANZL, Robert, ed. Jak hromady pobitých ptáků. [obsahuje Ledňáček neodlétá; Nelidský kůň; Šavle meče; Dodatky]   1. souborné vyd. Praha: Torst, 1998. 596 s. ISBN 80-7215-061-8.

Tvorba pro děti a mládež

 • DVOŘÁK, Ladislav. Barunčina babička. 1. vyd. Praha: SNDK, 1958. 37 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Z modré konvičky prší na Žofín. 1. vyd. Praha: SNDK, 1962.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Kam chodí slunce spat. 1. vyd. Praha: SNDK, 1963.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Jak si hrají tátové. 1. vyd. Praha: SNDK, 1964. 60 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Modrý brouček. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. 14 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Nejmenší větrný zámek: výbor z veršů. 1. vyd. Praha: SNDK, 1967. 82.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Omluvenky pro žáky poškoláky. 1. vyd. Praha: Albatros, 1972. 70 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Pohádky maminky Mateřídoušky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1973. 33 s. Ilustrované sešity nakl. Orbis; sv. 9.
 • DVOŘÁK, Ladislav. In the Land of Little Mice. 1. vyd. Glasgow: William Collins Sons and Company, 1974. 80 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Krick und Krack im Mäusereich. Prag: Artia, 1974. 79 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Krik en Krak. Haarlem: Uitgeversmaatschappij Holland, 1974. 79 s. ISBN 90-251-0238-7.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Kytička Fintilka. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Mateřídouščiny pohádky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974. 32 s. Ilustrované sešity nakl. Orbis; sv. 16.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Podzimek jde do školy. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Pohádka o rybáři a rybce. 1. vydání. Praha: Orbis, 1974. 12 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. Rok a hry. 2. vyd. Praha: Orbis, 1977. 11 s.
 • DVOŘÁK, Ladislav. 366 vyprávění před spaním. Praha: Atria, 1983.

Překlady:

 • KUKUČÍN, Martin. Mladá léta. [překlad ze slovenštiny: J. Vladislav a L. Dvořák] Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.
 • DANA, Richard Henry - DVOŘÁK, Ladislav. Dva roky pod stěžněm. 1. vydání. Praha: Albatros, 1972. 79 s.

Studie:

 • DVOŘÁK, Ladislav. Josef Perwolf. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1972. 284 s. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; sv. 31.

Hudebniny:

 • BLATNÝ, Josef. Tam u nás na horách: smíšený sbor a capella z cyklu Stromy [slova Ladislav Dvořák]. 1. vydání. Praha: Editio Supraphon, 1977.