Československý exil 1948–1989: osobnosti, organizace, instituce

Projekt je financován z grantu Grantové agentury České republiky (2003–2005)

Cíl projektu: Pokračovat v systematickém shromažďování a ve studiu pramenů k dějinám československého politického a kulturního exilu, který působil v zemích Západu v letech 1948–1989 v kontextu konfliktů studené války a v korelaci s dynamikou vývoje komunistického systému v Československu; analyzovat struktury exilu a aktivity exilových organizací, institucí a osobností s cílem připravit encyklopedickou příručku, tematické edice pramenů a studie k stěžejním otázkám exilové problematiky, mj. ke spolupráci exilových seskupení a domácí opozice při vytváření podmínek pro obnovení demokracie v Československu.

Součástí projektu je připravovaná Encyklopedie československého exilu po druhé světové válce.