Blahopřání Karlu Schwarzenbergovi k 80. narozeninám

Jménem členů správní a dozorčí rady ČSDS, našeho pracovního týmu i jménem Františka Janoucha a Ľubomíra Ďuroviče, spoluzakladatelů původního Československého střediska nezávislé literatury, srdečně blahopřejeme Karlu Schwarzenbergovi k jeho dnešnímu životnímu jubileu. Osobní vzpomínkové blahopřání připojil též někdejší generální tajemník Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva Gerald Nagler; je dostupné zde v původním anglickém znění i v českém překladu.

K blahopřání se připojuje taktéž Markéta Goetz-Stankiewicz z Vancouveru, která stála u kolébky exilového dokumentačního střediska. Píše: “Setkala jsem se s knížetem Schwarzenbergem jen třikrát: Poprvé před léty v Scheinfeldu v Německu, po druhé v Ottavě v Kanadě a po třetí v nedávné minulosti v Praze. Jak léta míjejí, mohu už jen z dálky sledovat životní pouť tohoto jedinečného člověka, který za sebou nechává cestu osvětlenou pro nespočetné množství lidí. Za to světlo mu ze srdce děkuji.”

Schwarzenberg_Simecka_Siklova_1990

Karel Schwarzenberg s Milanem Šimečkou a Jiřinou Šiklovou v jejím bytě v létě 1990 (z osobního archivu Jiřiny Šiklové).

K této příležitosti připravilo ČSDS s podporou Nadace Charty 77 sborník Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan jako poctu nejen blízkému kolegovi, díky jehož velkorysé podpoře mohlo exilové středisko od listopadu 1986 naplno rozvinout svoji činnost na zámku Schwarzenberg, ale i osobnosti, jež se nepřehlédnutelně zapsala do evropského veřejného dění posledních desetiletí. Editoři Vilém Prečan a Miloslava Slavíčková sborník pojali jako průvodce ke všem oblastem působení i hodnotovému a myšlenkovému světu Karla Schwarzenberga. O svém záměru v doslovu říkají:

„Řídili jsme se heslem ‚Méně může být více‘. Chtěli jsme podat co nejvěrnější obraz této všestranné evropské osobnosti, a přitom neodradit čtenáře nějakým tlustospisem. Těm, kdo se potřebují dovědět více, poslouží připojená bibliografie. V jediném jsme si dovolili luxus větší důkladnosti. V Česku ví málokdo něco o Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva, která byla v dobách své největší aktivity neodmyslitelně spojena se jménem svého předsedy Karla Schwarzenberga. Využili jsme této příležitosti, abychom toto bílé místo zaplnili.“

Velké poděkování patří Nadaci Charty 77, bez jejíž podpory by tato kniha nemohla vzniknout, a Petře Čepkové, jež se ujala grafické úpravy a sazby.

Knihu lze objednávat na adrese ředitelky ČSDS Heleny Kašové kasova@csds.cz či si ji osobně zakoupit v sídle střediska v Národním muzeu (u osobního odběru prosíme o předběžné ohlášení na uvedeném e-mailu).

K poctě oslavence zpřístupňujeme též glosu Viléma Prečana z roku 2005 Návrat Schwarzenbergů do aktivní evropské politiky v osmdesátých letech dvacátého století.

Taktéž se můžete těšit na videozáznam gratulací kolegů a přátel Karla Schwarzenberga (Madeleine Albright, Barbara Coudenhove-Kalergi, Jan a Luboš Dobrovský, Fedor Gál, Vladimír Hanzel, Milan Horáček, Petr Kolář, Miroslav Kalousek, Petr Pithart, Vilém Prečan, Ladislav Snopko, Jiřina Šiklová, Alexandr Vondra, Kateřina Weissová a Michael Žantovský). Video, které vzniklo s podporou Nadace Charty 77, připravil Dominik Jůn. Ke shlédnutí bude od úterka 12. prosince na našem YouTube kanálu.

Dodatek z 12. prosince
Videozáznam Dominika Jůna, který byl premiérově uveden 11. prosince v Knihovně Václava Havla, je již volně dostupný online.