Počátek konce komunistického režimu v ČSSR - Palachův týden a jeho důsledky

Týden Jana Palacha (také „palachiáda“) se vžil jako pojem označující souhrn událostí, které se odehrávaly v týdnu od 15. do 22. ledna 1989. Lze se přít o to, co považovat za začátek konce vlády komunistické strany v Československu – zda „Pražské jaro 1968", období normalizace, nebo důsledky Gorbačovova pokusu o obrodu socialismu. Pro každý z těchto mezníků by se našly dobré argumenty. Určitě je však možné se také shodnout na tom, že z hlediska probuzení širokých vrstev československé společnosti a jejich zapojení do zápasu o svobodu byly takovým bodem obratu právě ony lednové dny. Jako by jimi začala řetězová reakce nových občanských aktivit, které vyvrcholily v posledních šesti týdnech „roku zázraků".

Leták Palach

První souhrnnější dokumentace „horkého ledna“ a jeho důsledků až do konce března 1989 vznikla ještě v exilu; Dokumentačnímu středisku nezávislé literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu se podařilo již v průběhu roku získat všechny tehdy dostupné doklady a svědectví o domácích aktivitách a ty pak spolu s materiály o zahraničních ohlasech událostí v Československu vydat v časopise Acta jako čtyřčíslo ročníku 1989. (Bylo představeno v Praze v lednu 1990 a záhy je v nezměněné podobě a ve vysokém nákladu pod titulem Horký leden 1989 v Československu přetisklo vydavatelství Nezávislý novinář s vlastní barevnou obálkou.)

Tehdy ještě nebyly k dispozici dokumenty stranických a státních orgánů a institucí. Ty se stávaly postupně přístupnými v devadesátých letech. Materiály tohoto druhu, uložené v Národním archivu, byly zahrnuty do obsáhlé elektronické dokumentace (23 dokumentů), kterou uveřejnila americká badatelská instituce National Security Archive ve Washingtonu, D.C. 26. ledna 2009 na své internetové stránce pod názvem Jan Palach Week 1989 Marked Beginning of the End for Czechoslovak Communism. Prezentace vznikla ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., v Praze (Electronic Briefing Book 271). Z této dokumentace přebíráme české znění úvodní eseje z pera V. Prečana.

Pro dokumentaci, kterou zde nyní zveřejňujeme, jsme z časopisu Acta převzali Kroniku událostí (leden-březen 1989) a všechny dokumenty (D 1-85). Soubor jsme doplnili o dokumenty režimních institucí. Přikládáme rovněž odkaz na bakalářskou práci Renaty Fulínové Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících (10+81 s. textu a 139 s. příloh). Byla obhájena v roce 2013 na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a je uložena v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. Připojujeme obsah práce.

Za velkou pomoc při studiu a získání dokumentů z Národního archivu v Praze děkujeme paní Dr. Aleně Noskové.

Dokumenty D1-D85 uveřejněné ve čtvrtletníku Acta na konci r. 1989 mělo exilové dokumentační středisko k dispozici z domácích a zahraničních zdrojů; původní podklady jsou nyní uloženy ve Sbírkovém fondu ČSDS v archivu Národního muzea a zahrnují podle svého původu tři druhy textů:  

  1. Texty uveřejněné v toce 1989 v samizdatových periodikách (mezi nimi zejména Informace o Chartě 77, Alternativa 2/1989 vydávaná Hnutím za občanskou svobodu) nebo rozšiřované jednotlivě v samizdatovém oběhu

  2. články pražského tisku;

  3. články ze zahraničního cizojazyčného tisku a z exilových časopisů.

Zde publikované dokumenty pocházející z činnosti státních institucí a grémií KSČ („režimní dokumenty“) byly zpřístupňovány od poloviny devadesátých let a jsou uloženy v těchto fondech Národního archivu v Praze:

NA, KSČ-ÚV, 02/1, sv. 100, a. j. 101 (PÚV KSČ 21. ledna 1989) a a. j. 102 (PÚV KSČ 27. ledna 1989)
NA, KSČ-ÚV-V-1989, sv. 2, a. j. 6 (Výbor pro stranickou práci v ČSR)
NA, KSČ-ÚV-Miloš Jakeš, nezprac.
NA, KSČ-ÚV-dokumentace, r. 1989, sv. 21, nezprac.
NA, ÚPV ČSSR/ČSFR - usnesení vlády, r. 1989, kart. 887, nezprac.
NA, ÚV ČSR/ČR - zasedání, r. 1989, nezprac. (bez označení kartonu)


Acta 9-12/1989

Režimní dokumenty: