Samizdatové periodikum Ze zásuvky i z bloku

K souboru dosud zveřejněných samizdatových periodik připojujeme nově skenovaný samizdatový „časopis pro politiku, ekonomii a kulturu“ Ze zásuvky i z bloku, který vycházel od června 1984 až do října 1989 v Praze; celkem vyšlo 24 čísel (č. 23−24 bylo dvojčíslo v rozsahu 194 s.). Datum vydání uváděla redakce až od č. 9. Všechny podstatné údaje o tomto periodiku jsou uvedeny ve vynikající encyklopedické příručce Johanny Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989 (Posset, s. 170–172); doplňujeme jen jméno jednoho z vydavatelů, jímž byla Olga Šulcová.

První čtyři čísla časopisu nemáme bohužel k dispozici, poskytujeme tedy čísla 5−24.

Ze zásuvky i z bloku č. 10 (únor 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 11 (březen 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 12 (červen 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 13 (září 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 14 (listopad 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 15 (únor1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 16 (duben 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 17 (červen 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 18 (září 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 19 (prosinec 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 20 (únor 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 21 (duben 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 22 (červen 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 23-24 (říjen 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 5 (5. října 1985)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 6 (6. února 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 7 (duben 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 8 (červenec 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více

Ze zásuvky i z bloku č. 9 (listopad 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu
více