Dokumenty Charty 77 nově v databázi dokumentů

Před dvanácti lety jsme si předsevzali zpřístupnit co nejrozsáhlejší soubor digitalizovaných pramenů k dějinám Charty 77 na webových stránkách Československého dokumentačního střediska. V roce 2017 jsem zveřejnili několik textů a publikací, které se tímto tématem zabývají. Jsme rádi, že jsme nyní udělali velký krok kupředu a naši čtenáři mohou v databázi nalézt kompletní sbírku dokumentů z let 1977-1989: Dokumenty, Přílohy.

Velký dík si za to zaslouží Ján Kula, kterému se podařilo přenést texty z edice Charta 77: Dokumenty 1977–1989 do virtuálního světa. Pro lepší orientaci ve sbírce jsme zachovali ediční názvy dokumentů.

Tím ale naše snaha nekončí. Budeme se dále snažit přinášet další materiály, které přiblíží okolnosti vzniku a existence tohoto hnutí, ať už domácí či cizí provenience.