Odkaz Jana Patočky – nová kniha esejí a mezinárodní konference v Belgii

Výroční rok 2017 již přinesl několik slavnostních událostí, jež upomínaly odkaz a osobnost filozofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky při příležitosti 40 let od publikování Prohlášení Charty 77 a vstupu Charty 77 do života, setkání Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Stoelem v pražském hotelu Intercontinental a jeho předčasné smrti. O první vlně těchto upomínkových akcí jsme již informovali v naší březnové zprávě. Dodatečně bychom chtěli pro úplnost upozornit na dva navazující mezinárodní počiny k poctě Jana Patočky, které se v průběhu března a května uskutečnily v Belgii.

23. března byla v Plzeňském domě v Bruselu představena nová publikace Thinking after Europe: Jan Patocka and Politics, kterou sestavili Francesco Tava z Husserl-Archives na Katolické univerzitě v Lovani a Darian Meacham z University of the West of England. Autoři v této sbírce esejí prezentují hloubkovou analýzu filozofie Jana Patočky skrze sebrané texty evropských a zaoceánských autorů jak z fenomenologických, tak eticko-politických aspektů. Kniha je rozdělena na šest tematických bloků (Intellectuals and Opposition, Dissidence and Political Commitment, Political Phenomenology, Philosophy of History, Rethinking the Community, Europe and Post-Europe) a přispělo do ní 17 autorů. Na uvedení knihy navázala debata, jíž se zúčastnili editoři Franceso Tava a Darian Meacham a právník a sociolog Jiří Přibáň. Slavnostní večer byl uspořádán Českým centrem Brusel spolu s Velvyslanectvím ČR v Belgii pod záštitou J. E. Jaroslava Kurfürsta, velvyslance ČR v Bruselu.

Začátkem května se v Lovani a Bruselu uskutečnila mezinárodní konference "Heresy and Heritage" – Jan Patočka o filozofii, politice a umění, kterou uspořádaly Husserl Archives na Katolické univerzitě v Lovani, Centre d’Etudes Tchèques, Université Libre de Bruxelles, Velvyslanectví ČR v Belgii a České centrum v Bruselu. Konferenci slavnostně zahájili 2. května v Pražském domě v Bruselu velvyslanec ČR v Belgii J. E. Jaroslav Kurfürst, místopředseda Senátu ČR Jiří Šesták a vedoucí Husserlových archivů při Katolické univerzitě v Lovani Nicolas de Warren, hlavními přednášejícími byli čestný profesor filozofie na univerzitě ve Fribourgu a žák Jana Patočky Filip Karfík a bývalý ministr školství a překladatel filozofických textů Jan Sokol. Během večera byl promítnut nový dokument o Janu Patočkovi – Pražský Sokrates (The Socrates of Prague).

V týž den proběhla v Institutu Filozofie na KU v Lovani diskuze s Francescem Tavou na téma The Risk of Freedom: Ethics, Phenomenology and Politics in Jan Patočka, po ní následoval workshop na téma The Languages of Philosophy  Patočka in Translation.

3. května se v prostorách Evropského parlamentu uskutečnila debata u kulatého stolu na téma Charter '77 and the Meaning of Dissidence, v níž jako hlavní přednášející vystoupili ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, diplomat a mluvčí Charty 77 Martin Palouš a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Následující den pokračoval program v Institutu Filozofie na KU v Lovani. 5.–6. května se konference přesunula na Université Libre de Bruxelles. Celou událost zakončil 6. května workshop „Charter '77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism“. Celý program je dostupný zde.

V souvislosti s Lovaní je na místě zmínit, že v minulém roce vydalo nakladatelství OIKOYMENH výbor Lovaňské přednášky, který zahrnuje šest příspěvků Jana Patočky z roku 1965 při svém pobytu v Belgii, v nichž se zabýval vybranými motivy moderního myšlení, jež v průběhu dějin prošly českými zeměmi.