10 let od založení Ústavu pro studium totalitních režimů

U příležitosti první dekády činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů publikovaly Lidové noviny kritický komentář Petra Zídka společně s anketou, do níž přispěli historici Jan Němeček, Miroslav Vaněk a Luboš Velek, a začátkem září též i polemiku historika Ondřeje Matějky. Se svolením redakce jsme zpřístupnili tyto příspěvky i na našem webu.
K rekapitulaci bouřlivé existence této výzkumné instituce připojujeme starší diskusi s ředitelem Zdeňkem Hazdrou a historiky Vilémem Prečanem, Derekem Patonem a Matějem Spurným z dubna 2013, jakož i otevřený dopis Viléma Prečana někdejšímu řediteli ÚSTR Pavlu Žáčkovi z března 2010. 

Dodatek z 29. 9.