Digitalizovaný výbor Milana Šimečky, e-kniha Kruhová obrana

Rádi bychom upozornili na další digitalizační přírůstek bratislavské Nadace Milana Šimečky, jež od minulého roku postupně zpřístupňuje jako e-knihy výbor z díla předního českého a slovenského předlistopadového nezávislého filosofa a literárního kritika Milana Šimečky. Po e-knize Obnovení pořádku následoval v závěru minulého roku soubor esejí a filozofických úvah Kruhová obrana, vydaný rovněž jako e-kniha.

Jednotlivé texty byly napsané v letech 1983–1984. Poprvé byla Kruhová obrana publikována v roce 1985 jako 317. svazek samizdatové Edice Petlice. V témže roce vyšla v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci s Tigridovým Svědectvím. Prvního domácího vydání tiskem se kniha dočkala v roce 1992 v bratislavském nakladatelství Archa, a to v původním českém znění. Současná e-kniha vydaná Nadací Milana Šimečky a Artforem je oproti původnímu vydání rozšířena o úvod Jiřiny Šiklové, recenzi Květoslava Chvatíka z roku 1989 a dopis Milana Šimečky recenzentovi ze září téhož roku a krátký doslov Viléma Prečana. Tyto doplňky zveřejňujeme se souhlasem vydavatelů.

Po vydání e-knihy uveřejnila zmíněná nadace na své internetové stránce Kruhovou obranu k bezplatnému stažení ve formátu PDF, které je k dispozici zde.

Milan_Simecka_Kruhova_obrana_2017_cover