Nejnovější přírůstky v oddílu Digitalizované materiály

Podle pracovních možností našeho střediska a s ohledem na zákon o autorských právech se snažíme průběžně digitalizovat obtížně dostupné tituly všeho druhu, jež se tematicky dotýkají problematiky domácí a exilové rezistence proti komunistickému režimu v Československu. Upozorňujeme návštěvníky naší internetové stránky, že jsme nejnověji doplnili rubriky výše uvedeného oddílu v jednotlivých rubrikách takto: 

Exilové knižní publikace

Publikace vydané po roce 1989

Zvlášť upozorňujeme na první, ještě exilové vydání knihy Stanislava Auského Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě z roku 1980. Kniha vyšla v několikerém rozšířeném domácím vydání, naposledy v roce 2005. O jejím autorovi naleznete všestranné informace v internetové Wikipedii. Údaje o všech Auského knihách jsou k dispozici v Databázi Národní knihovny.

K tématu Vojsko generála Vlasova za 2. světové války zařazujeme také výběrovou bibliografii.