Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003

K vydání připravili Milan Drápala, Xenie Klepikovová, Vílém Prečan, Jiří Vančura, Jan Vladislav

Aktuálně za sníženou cenu 50,- Kč

ČSDS | Praha | 2003
Stran 448 | Vazba brož. | Cena Kč 100 | ISBN 80-239-3118-0

Obsah | Anotace  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Ročence na cestu

Dialog přes hranice 1985–1990
Z korespondence Jindřicha Chalupeckého s Janem Vladislavem
Jan Vladislav

Ke spolupráci dvou posrpnových exilových nakladatelství
Korespondence z let 1971–1987 s dodatky z roku 1996
Vilém Prečan

Zpěv a hudba, sametová revoluce
Lubomír Tyllner

Memoáry

Kanada střídavě oblačno
Úryvky z knihy vzpomínek
Bob J. Moravec

Život a dobrodružství Larisy a Františka Silnických
Larisa Silnická

Dokumenty

Pavel Tigrid o situaci politických uprchlíků z Československa v prvním roce po únoru 1948
Vilém Prečan

Nesmíme mlčet
Výzva z jara 1969
Karel Bartošek

Diskuse

Opozice v exilové sociální demokracii
Nad knihou Radomíra Luži
Karel Hrubý

Poznámka k úvaze Karla Hrubého nad knihou Radomíra Luži
Vilém Prečan

Československé dokumentační středisko – minulost a současnost

Archiv svobody
H. Gordon Skilling

Nadace Československého dokumentačního střediska (1995–1998)
Přehled o činnosti obecně prospěšné společnosti ČSDS za léta 1999–2001
Výroční zpráva o činnosti ČSDS za rok 2002
Současné projekty Československého dokumentačního střediska (2003–2005)
Slavnostní večer u příležitosti předání fondů ČSDS do sbírek Národního muzea

Autoři
Contributors

Summaries


Anotace

Ročence na cestu

Poslání Ročenky Československého dokumentačního střediska, která se svazkem za rok 2003 vydává na cestu, těsně souvisí s úkoly, jež si vytyčila obecně prospěšná společnost ČSDS: přispívat ke studiu dějin domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa, shromažďovat a zpřístupňovat svědectví o duchovním vzdoru, o nezávislém myšlení a samizdatovém vydávání, o formování zárodků občanské společnosti, o občanských iniciativách a opozici uvnitř totalitního systému, a ve stejné míře o všestranných aktivitách politického a kulturního exilu. Vydáváním ročenky vytváříme nový publikační prostor, něco málo navíc k dosavadním periodikům, jako jsou například Soudobé dějiny a Revolver revue. Svou specializací a tematickým zaměřením chceme nabídnout současným i potenciálním autorům nové publikační možnosti, a zároveň sami dávat podněty ke zpracování témat a zveřejňování svědectví, jež pomáhají objevovat donedávna ještě skrytou minulost, aby se stala součástí historické paměti celé společnosti. Není sporu o tom, že dějiny disentu a exilu poskytují dost materiálu, z něhož by mohl žít časopis, který by vycházel i několikrát do roka. Zvláště když by zprostředkovával poznání i odjinud, z Polska, Maďarska a z dalších zemí, které procházely srovnatelným, a přitom jedinečným vývojem, v porovnání s nímž lze lépe porozumět reáliím a souvislostem československým. Leč zkušenosti s uváděním do života ročenky, jejíž první koncept, navazující na někdejší čvrtletník Acta exilového dokumentačního střediska, se zrodil před sedmi osmi lety a k jehož realizaci vedla tak dlouhá (a trnitá) cesta, nás varuje, abychom byli realisté a nekladli si neúměrně velké cíle.

Vydávání periodika je nesmírně náročné podnikání: personálně i finačně. Budeme proto šťastni, jestliže naše ročenka nebude mít jepičí život, podaří-li se nám ji vydávat natrvalo a pravidelně. To závisí přirozeně i na čtenářském ohlasu. Také zde teprve budoucnost ukáže, zda jsme se nezmýlili ve svém odhadu, že naše specializované periodikum je potřebné, ba svým způsobem nezbytné. Ze své strany uděláme vše, co je v našich silách, aby Ročenka ČSDS měla nejen dobrou odbornou úroveň, ale aby v ní našel zajímavou četbu a poučení široký okruh čtenářů s různými zájmy a životními zkušenostmi.

Obracíme se v tomto smyslu na naše budoucí čtenáře i autory, na všechny, kteří nám chtějí a mohou svými podněty, texty, dokumenty, upozorněním na neznámé skutečnosti pomoci spoluvytvářet Ročenku ČSDS jako živou publikaci k dějinám obou sfér antitotalitní rezistence, domácí i exilové. V ročence najdou místo články a studie, soubory korespondence, svědectví memoárového charakteru, jednotlivé dokumenty, pozapomenuté texty z exilových časopisů i ze samizdatové produkce domácí, recenze knih včetně diskusních příspěvků a polemik. V rubrice Minulost a současnost ČSDS bychom rádi informovali o práci našeho střediska, o jeho exilovém předchůdci, na jehož činnost navazujeme, o přírůstcích našich sbírek, o našich současných projektech i budoucích plánech. Život sám, podněty autorů i čtenářů, jistě žánrovou paletu příspěvků postupně dále rozšíří. Sami už teď uvažujeme o tom, že by součástí Ročenky ČSDS 2004 mohl být i CD-ROM s ukázkami z rozsáhlé sbírky zvukových záznamů vysílání Rádia Svobodná Evropa.

Redakční kruh ročenky a správní rada ČSDS