Samizdatový časopis Obsah 1981–1989

Od dnešního dne je na naší internetové stránce v rubrice Samizdatová periodika volně k dispozici v digitální podobě všech 88 složek samizdatového literárního měsíčníku Obsah, který vycházel od ledna 1981 do prosince 1989 (Poslední složku, která není na úvodní stránce datovaná, uzavírá fejeton Ludvíka Vaculíka Poslední slovo, původně psaný pro Lidové noviny s datem 11. 12. 1989.).

Ke skenům časopisu připojujeme odkazy na obsáhlé heslo Obsah 1981–1989 z internetového portálu Slovník české literatury po roce 1945 a článkovou bibliografii Obsahu pořízenou Jiřím Gruntorádem, která je k dispozici na internetovém portálu scriptum.cz.

Dokumentaci o Obsahu doplňuje oficiálně nevydaný tisk Jak jsme dělali Obsah, připravený Milanem Jungmannem a prezentovaný na besedě o Obsahu uspořádané Knihovnou Václava Havla 12. listopadu 2012, a článek Viléma Prečana Moje exilové obcování s Obsahem, převzatý z Ročenky Československého dokumentačního střediska 2004–2007.  

Obsah-redakce

Přispěvatelé časopisu Obsah, září 1990. Zdroj: M. Jungmann: Jak jsme dělali Obsah.