Nezapomenutelná Milena Janišová

V minulém týdnu, dne 26. září 2020, zemřela ve věku 80 let historička a redaktorka Milena Janišová, dlouholetá členka Správní rady ČSDS.

M. Janišová od J. Peška

Milena Janišová. Foto J. Pešek

V roce 1962 ukončila studia moderních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde poté působila jako odborná asistentka na katedře světových dějin. Pro své politické angažmá za pražského jara byla s nástupem normalizace z fakulty propuštěna a následujících dvacet let se živila manuální prací. V druhé polovině 70. let se zapojila do skupiny nezávislých historiků, kteří vydávali samizdatové Historické studie (do roku 1989 celkem 26 svazků), jako písařka, redaktorka a editorka. V letech 1990 až 2002 byla vedoucí edičního oddělení nově založeného akademického Ústavu pro soudobé dějiny. Redigovala a k vydání připravila mnoho desítek publikací ústavu, na několika knihách se podílela jako spolueditorka (bibliografie).

Poslední rozloučení s Milenou Janišovou se konalo za velké účasti přátel a bývalých kolegů v Ústřední obřadní síni Olšanských hřbitovů ve čtvrtek 1. října 2020. Smuteční projev napsal její dávný spolupracovník z dob samizdatu, historik a diplomat Pavel Seifter, který od konce své diplomatické kariéry žije v Londýně.

Parte_3