Čekání na rozum

Vilém Prečan

Dopis redakci Lidových novin, který byl publikován 2. srpna 2017.

Ad LN 29. 7.: K 10. výročí velkého ÚSTR

Krátká analýza Petra Zídka je přesná a potvrzují ji i odpovědi tří dotázaných historiků. Chybí pouze odpověď na otázku, co s ÚSTR udělat.

Nejvhodnější řešení jsem navrhl už v diskusi uveřejněné v Lidových novinách v dubnu 2013. Na otázku, co bych udělal, kdybych měl kouzelnickou hůlku a mohl s Ústavem pro studium totalitních režimů naložit dle libosti, jsem odpověděl takto: „Za předpokladu, že rozpočet pro Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek je daný ve výši zhruba 150 milionů, rozhodl bych takto: Bude existovat samostatný Archiv bezpečnostních složek, kterému bych nechal dnešních 60 milionů jak tomu přidal ještě deset z rozpočtu ÚSTR, aby mohl zřídit kabinet pro zkoumání specifik písemností komunistických bezpečnostních složek jako pramene... Ústav pro studium totalitních režimů by byl zrušen a místo něj by vzniklo něco po vzoru Spolkové centrály pro politické vzdělání... Těch zbylých 20–30 milionů bych rozdělil na ostatní historická pracoviště, jako je Ústav pro soudobé dějiny, Filozofická fakulta apod., které by z nich grantovým způsobem financovaly projekty oněch historiků, kteří se dnes v ÚSTR věnují výzkumu.“

Nenapadá mě nic jiného a rozumnějšího ani dnes, o čtyři roky později. Želbohu, pro tak rozumné nakládání s rozpočtovými prostředky v Česku čas ještě nedozrál.