Dokumentace ke konferenci Demokratická revoluce v Československu 1989–90, konané v Praze 14.–16. 10. 1999

Československé dokumentační středisko, o. p. s., zveřejňuje na svých internetových stránkách dokumentaci, která byla v nákladu pouhých 150 výtisku připravena pro účastníky konference Demokratická revoluce v Československu 1989–90 v roce 1999 a je prakticky nedostupná. Dokumentární publikace (Briefing Book) v rozsahu 382 stran obsahuje chronologii hlavních politických událostí v období od března 1985 do prosince 1989 pod názvem Československá cesta k demokratické revoluci a soubor 119 dokumentů z českých, ruských, amerických a německých archivů. Publikace je v anglickém jazyce, a tak představuje cennou pomůcku jak pro zahraniční historiky a publicisty, tak pro české odborníky, kteří publikují v angličtině a mohou odtud použít k citacím odborně přeložené texty dokumentů. (Seznam dokumentů).

Další dokumenty k dané problematice lze najít ve dvou zveřejněných souborech washingtonského National Security Archive:

  1. A Different October Revolution: Dismantling the Iron Curtain in Eastern Europe;
  2. Fall of Berlin Wall Caused Anxiety More than Joy at Highest Levels, Secret Documents Show Opposition to German Unification.

V roce 2004 byl Knihovnou Václava Havla v Praze knižně vydán (v původním jazyce a v českém překladu) soubor telegramů odeslaných a přijatých velvyslanectvím USA v Praze v listopadu a v prosinci 1989 PrahaWashingtonPraha.