Publikace

Briefing book

The Democratic Revolution in Czechoslovakia. Its Precondition, Course, and Immediate Repercussions, 1987-89. A Chronology of Events and a Compendium of Declassified Documents. Briefing Book for an International Conference, Prague, 14-16 October 1999. Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton. - Praha: National Security Archive; Czechoslovak Documentation Centre; Institute of Contemporary History, 1999. - 382 s.

List of Documents (PDF)

The Democratic Revolution in Czechoslovakia. Its Precondition, Course, and Immediate Repercussions, 1987-89 (PDF)

Série sešitů připravených ke konferenci

Československá cesta k demokracii. Chronologie událostí 1985-1980. Red. Milena Janišová a Vilém Prečan. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 86 s. - (Studijní materiály ; Seš. 1)

Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990. Výběr knih, sbornmílků a článků vydaných v ČR 1990-1999. Zpracovaly Věra Břeňová a Slavěna Rohlíková. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 136 s. - (Studijní materiály ; Seš. 2)

Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů. K vyd. připr. Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 110 s. - (Studijní materiály ; Seš. 3)
Elektronická verze publikace Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů je součástí stránek Demokratická revoluce 1989, které k 20. výročí pádu komunismu v Československu připravil Ústav pro soudobé dějiny.

Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 - října 1989. K vyd. připr. František Koudelka ve spolupráci s Alenou Noskovou a Vilémem Prečanem. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 61 s. - (Studijní materiály ; Seš. 4)

Situační zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu - 1. prosince 1989). Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu - 1. prosince 1989). K vyd. připr. František Koudelka ve spolupráci s Alenou Noskovou a Vilémem Prečanem. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 111 s. - (Studijní materiály ; Seš. 56)

K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály 1989-1990. K vyd. připr. Zdeněk Sládek ve spolupráci s Vilémem Prečanem. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 132 s. - (Studijní materiály ; Seš.7)