Odešel Miroslav Kusý

Ve středu 13. února 2019 večer zemřel v Bratislavě ve věku 87 let profesor Miroslav Kusý (nar. 1. 12. 1931). Slovenského filozofa a politologa, signatáře Charty 77 a disidenta, od počátku listopadového převratu 1989 významného politika (místopředseda Verejnosti proti násiliu, člen vlády národního porozumění, poslanec FS, vedoucí bratislavské kanceláře prezidenta Havla do 20. 7. 1992), prvního porevolučního rektora Komenského univerzity v Bratislavě, zakladatele politologie na Slovensku, zásadového a neúnavného obhájce demokratických principů ve státě i občanské společnosti nebudeme v této stručné informaci široce představovat. Jeho úmrtí se stalo podnětem k připomenutí všech rovin Kusého působení, k ocenění jeho díla a zásluh o překonání komunistické totality a zakotvení demokracie v Československu a poté ve Slovenské republice i jeho odkazu.

Na našich internetových stránkách uveřejníme postupně bezprostřední ohlasy médií na Kusého smrt a vzpomínky jeho současníků, projevy přednesené na vzpomínkové slavnosti Komenského univerzity a na pohřbu 19. února v bratislavském krematoriu. Shromáždíme zde rovněž údaje o Kusého rozsáhlé publicistické činnosti a vědeckém díle, včetně digitalizovaných vědeckých prací, pokud jsou pro tento účel přístupné. Odkazujeme také na webové záznamy z prosince 2016, kdy jsme v Praze oslavovali Kusého 85. narozeniny.

Vděčně si připomínáme, že Miro Kusý byl čestným členem exilového Dokumentačního střediska nezávislé československé literatury a členem správní rady obecně prospěšné společnosti ČSDS od jejího založení v prosinci 1998.

Miro Kusý Úmrtmí oznámení