Rozloučení s prof. Miroslavem Kusým

AULA Univerzity Komenského

Bratislava 19. februára 2019, 10:00

Hudba: Smetana: Vltava

1. Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Hudba: Oscar Peterson: Hymn to Freedom

2. Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Hudba: Nina Simone

3. Prof. Iveta Radičová

Hudba: Oscar Peterson: Fly Me to the Moon

4. Prof. Soňa Szomolányi

Hudba: Louis Armstrong: What a Wonderful World

5. Prof. Jozef Bátora

Hudba: Verdi: Nabucco Zbor židov


Krematórium

Bratislava 19. februára  2019, 14:00

Hudba: Verdi: Nabucco Zbor Židov (10 min...môže sa stíšiť podľa potreby)

1. Privítanie – ceremoniárka  (1 min)

2. Zora Bútorová  (5 min)

3. Vilém Prečan (3 min)

Hudba Hegerová: Žila som správne (4:30)

4. Silvia Miháliková (5 min)

5. László Szigeti (5 min)

Hudba: Lucka (do 5 min)

6. Dcéry Alexandra a Dagmar

Hudba: Suchý: Jó, to jsem ještě žil (ak sa stíha) (4 min.)

7. Milan a Marta Šimečkovci (5 min)

8. Rozlúčka – ceremoniárka (1 min)

Pozvanie priateľov Mira Kusého na kar v Pálffyho paláci na Zámockej ulici

Hudba: Armstrong What a Wonderful World  (3:35)

Edith Piaf: Je Ne Regrette Rien (2:20)