Rudolf Battěk 1924-2013

Jako příspěvek ke studiu díla této osobnosti připravilo ČSDS soubor uveřejněných i méně známých prací a textů Rudolfa Battěka a dokumentů o jeho působení a životních osudech, včetně výběru nejdůležitějších z nich.

Výběr z nejdůležitějších textů a dokumentů

1977–1989

1990–2002

  • Dámy a pánové. Vězeňské epištoly 1983–1985. Praha, Inverze 1992, 126 s.
  • Battěk, Rudolf – Němcová Dana – Vohryzek Josef: Stanovisko k vyhlášení skupiny Chartistů.  Listy, roč. 23, č. 1 (1993), s. 112.
  • Odpověď na Anketu o Chartě. In: Charta 77 očima současníků: Po dvaceti letech. Praha – Brno, ÚSD – Doplněk 1997. s. 210–213.
  • Slova k odchodu Václava Bendy. Mladá fronta Dnes, roč. 10, č. 10, č. 130 (1999), s. 13.
  • Jako Červenej karkulák. Dopisy z vězení. Ed. Jiřina Rybáčková. Praha, Gallery 2002, 293 s.

Bibliografii a výběr textů připravila Dorota Müllerová