Prezentace knihy Únor 1948 očima poražených

Aktualizováno 23. 5. 2018

ČSDS o. p. s. spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR uspořádaly 8. března 2018 v Muzeu Kampa prezentaci knihy Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí československých exilových politiků z let 1949–1950 (eds. Pavel Horák a Vilém Prečan). Publikace vyšla k 70. výročí únorového převratu v Nakladatelství Lidové noviny v ediční řadě EGO Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Hojně navštívený večer zahájila ředitelka obecně prospěšné společnosti Československé dokumentační středisko Helena Kašová. Doc. dr. Rudolf Kučera, zástupce ředitele MÚA AV ČR, promluvil o ediční ředě EGO a oba editoři knihy dr. Pavel Horák a prof. Vilém Prečan publikaci představili. Několik ukázek ze zápisů tzv. únorové komise v Londýně přečetla paní Helena Medková. Význam a přínos tohoto historického dokumentu zhodnotil doc. dr. Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty UK.

Videozáznam večera je zvěřejněn na našem kanálu youtube.

Historik Pavel Horák poskytl rozhovor o knize Mladé frontě DNES 3. března 2018.

Publikace byla označena za Knihu týdne v sobotní příloze Lidových novin Orientaci 10. března 2018.

unor