Ještě k historii „Černé knihy“

Zveřejnění naší zprávy Čeští historici a Historický ústav ČSAV v letech 1968-1970 (a připojené dokumentace) dne 30. srpna 2018 vyvolalo u čtenářů naší webové stránky značný ohlas a zájem o další dokumenty ke kauze „Černá kniha“. Abychom alespoň částečně vyhověli, přinášíme dnes dokumenty z jednání předsednictva vlády ČSSR 20. února 1969 a předsednictva ústředního výboru KSČ z 20. června 1969. (Za pomoc při obstarání této části dokumentace děkujeme paní Aleně Noskové z Národního archivu.) V říjnu zveřejníme ukázky z vyšetřovacích spisů StB.