V. Z. D. O. R.

Literatura v samizdatu a exilu 1948–1989

Plakát výstavy V.Z.D.O.R.
Plakát výstavy

Muzeum české literatury, Strahovské nádvoří 1, Praha 1
29. 1. – 20. 6. 1992, denně kromě pondělí 9.00–17.00
Zahájení výstavy: 28. 1. 1992

Katalog výstavy

Pořadatelé

Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury
Ústav pro soudobé dějiny ČSAV
Knihovna Libri prohibiti
Národní knihovna v Praze
Památník národního písemnictví

Sponzoři

Ministerstvo kultury České republiky
Český literární klub
Čs. nadace Charty 77
Lidové noviny

Výstavu připravili

Blanka Císařovská
Jiří Gruntorád
Růžena Hamanová (scénář)
Jitka Hanáková
Pavel Hartman (produkce)
Vilém Prečan
Helena Seidlová
Aleš Zach (scénář)
Emil Zavadil (architekt)

Texty vydané k příležitosti výstavy

Jan Čulík: Seznam publikací vydaných v hlavních exilových nakladatelstvích 1971-1990 (reprint z díla Knihy za ohradou)
Milan Drápala: Milan Šimečka. Bibliografie díla za léta 1975-1990
Jiří Gruša: Cenzura a literární život mimo masmédia
Vilém Prečan: Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let (rovněž v německé a anglické verzi.)
Jan Vladislav: O edici Kvart po letech