Výstava „H. Gordon Skilling. Život a dílo“ v Muzeu Kampa

Výstava je součástí programu připomínajícího 100. výročí narození významného
kanadského historika, politologa a slavisty. Její vernisáž se konala na závěr
mezinárodní konference „Skillingův návrat do Prahy: dílo H. Gordona Skillinga ve
světle současného výzkumu“, pořádané V Praze ve dnech 27.–29. května 2012
v Klementinu a v Černínském paláci pod záštitou ministra zahraničí České republiky
Karla Schwarzenberga. Výstava v Muzeu Kampa je otevřena pro veřejnost od 30.
května do 5. srpna 2012. Vernisáž výstavy 29. května byla zahájena projevem
místopředsedy senátu Petra Pitharta
.

Dvojjazyčný, česko-anglický katalog doplňuje výstavu o řadu fotografií a textů, které
pro jejich rozsah nebylo možné umístit na výstavní panely. Je rozčleněn do dvanácti
tematických celků, které ve svém souhrnu z různých úhlů pohledu přibližují jednotlivé
etapy Skillingova života a nejvýznamnější výsledky jeho vědeckého díla. Katalog je
k dostání v Muzeu Kampa a ve středisku v Josefské 34/6, Praha 1 – Malá Strana
(csds@csds.cz) , prodejní cena je 250 Kč.

Obsah katalogu

 • Na úvod
 • H. Gordon Skilling (28 únor 1912 – 2 březen 2001)
 • Studentská léta
 • Setkání s Československem
 • Cesty do Prahy před válkou
 • Osmnáct let na amerických univerzitách
 • Torontský zázrak
 • Přerušená revoluce
 • Charta 77
 • Podpora nezávislé kultury
 • Zlatá svatba
 • Ve svobodném Československu
 • Staronové téma – T. G. Masaryk
 • K sedmdesátinám (Milan Šimečka)
 • Ediční poznámka

Na Youtube lze shlédnout videopásmo (32 minut), které připravil pro výstavu´"H. Gordon Skilling: život a dílo" Dominik Jůn (verze s anglickými titulky).

hgs-vystava