Výběr informačních pramenů k H. G. Skillingovi

Petro Jacyk Central & East European Resource Centre při Universitní knihovně v Torontu připravilo úplnou bibliografii Skillingova díla, kterou publikujeme s laskavým svolením autorky Ksenye Kiebuzinské.

Chronologický přehled života a díla H. Gordona Skillinga, sestavený Dorotou Müllerovou a Vilémem Prečanem ve spolupráci s Derkem Patonem a Milanem Drápalou

Lidové noviny otiskly 25. února v příloze Orientace článek Viléma Prečana Čechoslovák volbou. (Nezkrácený koncept článku, původně nazvaný Se štafetou Ernesta Denise a Roberta W. Setona-Watsona)

Česká televize připravuje dokumentární film o HGS. Jeho tvůrcem bude historik a politolog Lukáš Přibyl, známý svým dokumentárním seriálem Zapomenuté transporty. Film bude dokončen na jaře 2013. ČT2 kromě toho věnovala Skillingovi jeden večer v rámci seriálu historie.cs (také je k dispozici textový přepis pořadu).