Ročenka ČSDS

Ročenka ČSDS je zaměřena především na dějiny obou sfér antitotalitní rezistence, domácí i exilové. V ročence najdou místo články, jednotlivé dokumenty, menší soubory korespondence, vědecké informace, recenze knih, a také diskusní příspěvky a polemiky, bez nichž se často nelze dobrat ani přibližné pravdy o minulosti, mnohdy uložené jen ve svědectvích pamětníků, příkře se od sebe odlišujících. Ročenka má také ambici stát se platformou diskusí o publikacích ediční řady ČSDS i o knihách, které vycházejí jinde.

Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004–2007

K vydání připravili Milena Janišová, Vilém Prečan, Tomáš Vrba
Aktuálně za sníženou cenu 100,- Kč > více

Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003

K vydání připravili Milan Drápala, Xenie Klepikovová, Vílém Prečan, Jiří Vančura, Jan Vladislav
Aktuálně za sníženou cenu 50,- Kč > více