Ve spolupráci s ČSDS

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)
K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace. > více

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)
K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace. > více

Německý podzim 1989 v Praze

Cesta východoněmeckých občanů za svobodou
Karel Cudlín (černobílé fotografie), Vilém Prečan (odborný text a chronologie)
více

Charta 77: Dokumenty 1977–1989

Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.)
Třísvazková vědecká edice pramenů Charta 77: Dokumenty 1977-1989, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77“. Tištěná verze za sníženou cenu 300,- Kč > více

Helsinský efekt

Mezinárodní zásady o lidských právech a zhroucení komunismu
Daniel C. Thomas
Publikace přehledně a všestranně osvětluje cestu, na jejímž konci byl Závěrečný akt z roku 1975, a velmi přesně pojmenovává „Helsinky“ jako přelom v dějinách mezinárodní diplomacie. Kniha zachycuje i druhou komponentu helsinského fenoménu – helsinský proces zdola. Dává jednoznačnou odpověď na otázku, jakou úlohu při dozrávání všeobecné krize komunismu a při jeho zhroucení sehrálo úsilí o realizaci mezinárodních zásad o lidských právech. Konstatuje, že helsinský proces zdola byl na počátku cesty, která vedla k demokratickému převratu a k pokojnému překonání komunistického totalitarismu. > více

Ve službách společné věci

Wolfgang Scheur a Praha 1981–1989
Vilém Prečan, Milan Uhde (eds.), spolupráce Ludger Udolph
Tato kniha chce připomenout málo známou stránku nedávné minulosti a vyjádřit dík, jímž jsou tato země a česká kultura zavázány Wolfgangu Scheurovi. Jeho působení jako kulturního referenta na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze od roku 1981 do roku 1986. > více

The Democratic Revolution in Czechoslovakia, 1987-89

A Chronology of Events and a Compendium of Declassified Documents. Briefing Book for an International Conference, Prague, 14-16 October 1999
Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton
více