Dokumentace československého exilu 1948–1989

Ediční řada Dokumentace československého exilu 19481989 je určena pro díla všech žánrů historické literatury (edice pramenů, monografie, memoáry, bibliografie, slovníkové příručky a další) o dějinách československého politického a kulturního exilu v letech 1948–1989, jak se formoval v demokratických zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky a v Austrálii v podmínkách studené války a na pozadí jejích konfliktů, jakož i v korelaci s vývojem v Československu. > více

Hluboká stopa

Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953
Vilém Prečan (ed.)
Antologie takřka 170 textů z nejvýznamnějšího periodika raného poúnorového exilu. Shrnuje to nejlepší, co zůstává myšlenkovým a politickým odkazem „skutečnostníků“, i po půlstoletí mimořádně aktuálním, protože se dotýká otázek naší stále živé minulosti. Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989
Ludmila Šeflová
Jedinečné bibliografické dílo zaplňuje mezeru v evidenci výkonů českého a slovenského exilu a vytváří předpoklady k zhodnocení jeho duchovního díla. Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč > více

Československá sociální demokracie

Kapitoly z let exilu 1948–1989
Radomír Luža
Publikace je pokusem o výklad činnosti československého sociálnědemokratického hnutí v zahraničí v letech 1948 až 1989. > více