Acta creationis

Reedice a sborníky děl původně vydaných v samizdatu; příručky o nezávisIé literatuře a jejích jednotlivých oborech a žánrech.

Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)
Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990. Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč > více

Do různých stran

Eseje a články z let 1983–1989
Václav Havel
Sborník esejistické a publicistické tvorby Václava Havla z posledního období „zakázanosti“, připravený v „dálkové“ spolupráci s autorem. V říjnu 1989 byla kniha představena na knižním veletrhu ve Frankfurtu/M. Vyšla nákladem čtyři tisíce výtisků, z nichž většina byla do konce roku 1989 dopravena do Československa. Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

About Theatre

Anglický překlad výboru textů z prvních dvou čísel stejnojmenného samizdatového periodika, jež se věnuje teoretickým problémům divadla, dramatické tvorbě a divadelním inscenacím v Československu. Společná publikace Nadace Charty 77 ve Stockholmu (v ediční řade Hlasy z Československa, dvojčíslo 3-4) a ČSDS. > více

Naděje a zklamání

Pražské jaro 1968
Miroslav Synek
Stručný historicky vyklad událostí v Československu od ledna 1968 do května 1969 z pera domácího autora, doplněný souborem několika důležitých dobových dokumentů. Pseudonym Miroslav Synek použil historik a signatář Charty 77 Jiří Vančura. Kniha vyšla pak pod jeho jménem v reedici nakladatelství Mladá fronta v Praze na jaře 1990 nákladem 107 tisíc výtisků. > více

Acta creationis. Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969–1980

Independent Historiography in Czechoslovakia
Vilém Prečan (ed.)
Reedice sborníku vydaného v roce 1980 pro účastníky XV. mezinárodního kongresu historických věd v Bukurešti za účelem seznámit mezinárodní veřejnost s výsledky práce nezávislých historiků v Československu. > více

T. G. Masaryk and Our Times

Vilém Prečan (ed.)
Sborník o nezávislém masarykovském bádání v Československu, vydaný z příležitosti mezinárodní konference „Thomas Garrigue Masaryk 1850–1937“, organizované Univerzitou v Londýně v prosinci 1987. Vyšel jako odpověď na skutečnost, že organizátoři konference nebyli ochotni pozvat nezávislé badatele z Československa. Sborník distribuovali na konferenci aktivisté londýnské Nadace Jana Husa. > více