Acta

Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury 1987–1989.

Rediguje Jan Vladislav za spolupráce Jiřího Gruši a Viléma Prečana.
Za anglickou verzi zodpovídá člen vědecké rady ČSDS John Keane.

Obsahové zaměření: studie, články a polemiky o nezávislé literatuře, o jejích dílech a tvůrcích; recenze a informace o knihách a časopisech bibliografické přehledy a soupisy samizdatových edicí; informace o činnosti  ČSDS a jeho sbírkách.

Vycházel v české a anglické verzi takto: 1987: čísla 1, 2, 3–4; 1988: v jednom sešitu čísla 5–8; 1989: v jednom svazku čísla 9–12  s podtitulem Horký leden 1989 v Československu. Svazek 1989 vyšel jako reedice v roce 1990 v Praze pod názvem Horký leden 1989 v Československu (164 s.) ve vydavatelství Novinář s použitím původní sazby.