Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu

Příspěvek k historii československého exilu
Připravila Jitka Hanáková

ČSDS, Národní muzeum | Praha | 2012
Stran 192 | Vazba brož. | Cena Kč 250 | ISBN ISBN: 978-80-7036-302-7 (NM), 978-80-904228-6-5 (ČSDS, o.p.s.)

 | Anotace

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Anotace

Publikace vyšla při příležitosti 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v exilu (ČSDS). Na základě rozsáhlého souboru dosud nepublikovaných dokumentů a obrazového materiálu mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století, a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci. Naznačuje etapy aktivit a působení ČSDS od „Domácího podniku“ jednoho muže po dnešní obecně prospěšnou společnost, začleněnou do struktury domácích i zahraničních vědeckých a kulturních institucí.