H. Gordon Skilling - Život a dílo / Life and Work

HANÁKOVÁ, Jitka - PREČAN, Vilém

Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč

ČSDS, Národní muzeum | Praha | 2012
Stran 103 | Vazba brož. | Cena Kč 250 | ISBN 978-80-7036-347-8 (NM), 978-80-904228-6-5 (ČSDS, o.p.s.)

 | Anotace  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Anotace

Výstava „H. Gordon Skilling. Život a dílo“ je součástí programu připomínajícího 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty. Její vernisáž se konala na závěr mezinárodní konference „Skillingův návrat do Prahy: dílo H. Gordona Skillinga ve světle současného výzkumu“, pořádané v Praze ve dnech 27.–29. května 2012 v Klementinu a v Černínském paláci pod záštitou ministra zahraničí České republiky Karla Schwarzenberga. Výstava v Museu Kampa je otevřena pro veřejnost od 30. května do 5. srpna 2012.

Tento česko-anglický barevný katalog doplňuje výstavu o řadu fotografií a textů, které pro jejich rozsah nebylo možné umístit na výstavní panely. Je rozčleněn do dvanácti tematických celků, které ve svém souhrnu z různých úhlů pohledu přibližují jednotlivé etapy Skillingova života a nejvýznamnější výsledky jeho vědeckého díla.

Fotografie, dokumenty a předměty uveřejněné v této knize pocházejí z archivu referátu Národního muzea „Československé dokumentační středisko 1948–1989“, z archivu Československého dokumentačního střediska, o. p. s., Archivu bezpečnostních složek, Archivu Torontské univerzity, z osobního archivu Davida a Petra Skillingových, z osobního archivu Jaroslava Kořána a z osobního archivu Cathy Francisové.