Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá

Františku Janouchovi k narozeninám
Vilém Prečan, Květa Jechová, Miloslava Slavíčková (eds.)

K životnímu jubileu jaderného fyzika a zakladatele Nadace Charty 77 prof. Františka Janoucha připravilo ČSDS na jeho počest výběr z textů, jehož záměrem bylo vytvořit rozmanitou mozaiku o životě, aktivitách a myšlenkovém světě této osobnosti. K pestrosti výsledného obrazu přispěli též jubilantovi přátelé, kolegové a osobnosti z prostředí československého disentu. Křest sborníku se uskutečnil během narozeninové oslavy Františka Janoucha 22. září 2016 v Knihovně Václava Havla.

ČSDS | Praha | 2016
Stran 252 | Vazba brož. | Cena Kč 200 | ISBN 978-80-906181-1-4

Obsah | Recenze  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Petr Pithart: Laudatio

Životní cesta Františka Janoucha

 • Stručná kronika života
 • Životopisná výpověď (1996)
 • Ada Kolmanová

Texty o Františkovi

 • Frode Bakken, Morten Nielsen, Urban Westling: Hlas Charty 77 ve Skandinávii
 • Zdeněk Formánek: František Janouch – střípky z dějin
 • Antonín Hošťálek: Na pražské adrese
 • Olof Kleberg: Nic nesmí stát v cestě k vytčenému cíli
 • Vilém Prečan: Nezapomenutelný příběh
 • Miloslava Slavíčková: Vzpomínání na exilovou spolupráci
 • Jiřina Šiklová: Františkovi k neuvěřitelným narozeninám
 • Milan Uhde: Příběh o pomoci

Výběr z textů Františka Janoucha

 • Dopis redakci britského deníku The Times na podporu udělení Nobelovy ceny míru Andreji Sacharovovi
 • O našich nadějích i o naší beznaději
 • Jak jsem skočil přes plot a setkal se s Beckettem
 • Dvě kulturní fóra v Budapešti
 • P. F. 1987
 • Proslov při večeři ve stockholmském Grand Hotelu pro československou vládní delegaci ve Švédsku, vedenou ministrem Josefem Vavrouškem
  Anatolij Sobčak
 • Člověk Andrej Sacharov – první setkání v Moskvě
 • Kaciveli 96: Sentimentální putování na Krym po 33 letech
 • Švýcarské hodinky
 • Jak jsem potkal disidentku Jelenu Bonnerovou
 • K finančním záležitostem Nadace Charty 77

K publikační činnosti Františka Janoucha

Autoři sborníku

Doslov – namísto úvodu

Příloha


Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Zdroj: www.kosmas.cz, 21. 10. 2016

Jubilejní sborníky, tedy knihy vydávané jako pocta uznávaným osobnostem k jejich pokročilým narozeninám bývají často trochu tuhé. Převládá v nich uctivost, natož aby si někdo dovolil legraci. K pětaosmdesátinám Františka Janoucha minulý týden, 22. září, se Vilému Prečanovi podařilo vydat knížku svižnou, onu výjimku z pravidla. Jmenuje se Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá. Tohle dvojverší vymyslel kdysi Jiří Gruša jako ironickou charakteristiku hyperaktivního exulanta, který měl prsty v kdejaké exilové aktivitě a ty aktivity také vehementně dirigoval. Gruša byl podobná povaha a tak si to laskavé špičkování mohl dovolit.

Nejvýznamnějším Janouchovým počinem je založení exilové Nadace Charty 77 v roce 1978 a její bohatá podpůrná činnost Čechů a Slováků ve světě a zejména doma, v tehdejším Československu. Po listopadu 89 Janouch takřka okamžitě přestěhoval nadaci do Prahy a bilance za uplynulé víc než čtvrtstoletí z ní dělá jednu z nejvýznamnějších českých neziskovek, ne-li vůbec nejvýznamnější. Konto Bariéry podpořilo tisíce projektů a stalo se důležitou součástí českého zdravotního, sociálního a vzdělávacího prostředí. Nadace Charty 77 podpořila před listopadem také vydání stovky knih v exilových nakladatelstvích. Postupně založil Janouch prostřednictvím nadace Charty 77 několik dnes prestižních cen: Toma Stopparda, Jaroslava Seiferta, Františka Kriegla, Josefa Vavrouška. 10. října bude ve Štrasburku počtvrté vyhlášena Cena Václava Havla, kterou uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Proč je sborník Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá výjimečný? Obsahuje několik vzpomínek, ale také řadu dobře vybraných textů méně známých nebo dosud nepublikovaných, včetně autobiografie. Smyslem není jen jubilantova oslava, ale především zdařilý pokus o definici toho, co Janouch dělá a proč to mělo a má význam. Petr Pithart přiznává, že měl s Janouchem také konflikty, ale v předmluvě napsal o Janouchovi, co je důležité:

…starost o konkrétní lidi. Ano, ten asertivní, sebestředný, někdy ješitný dědek má rád konkrétní lidi více než lidstvo. Je to láska maskovaná věcností, občas cyničností. Může vám jít na nervy a určitě už šel. V tom, totiž v lásce, však překračuje levicový, příliš často abstraktní pohled na svět, a proto se mohl dohodnout s tolika lidmi i zcela nelevicovými. A dohodnout se s nimi dokonce o penězích, o světě, v němž jsou oni doma.

Sborník Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá vydalo Československé dokumentační středisko.

Zdenko Pavelka, Knižní pól 1. 10. 2016