Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan

PREČAN, Vilém - SLAVÍČKOVÁ, Miloslava

ČSDS | Praha | 2017
Stran 202

Obsah  | PDF

Obsah

Stručná kronika života

Karel Schwarzenberg o tom, co ho formovalo, co má a co nemá rád, a jak dnes vidí rodnou zemi, Evropu i svět

 • Kaleidoskop vzpomínek a výroků Karla Schwarzenberga
 • „Nikdy nezapomenu, kde jsem se narodil“ (rozhovor v samizdatových Lidových novinách v březnu 1989)
 • Evropa malověrných (rozhovor v týdeníku Der Spiegel 2012)
 • Z takzvaného Tříkrálového projevu Karla Schwarzenberga na začátku ledna 2014

O tom, co Karel Schwarzenberg znamená pro své současníky, a o dokumentačním středisku, neodmyslitelně spjatém se zámkem Schwarzenberg

 • Václav Havel o Karlu Schwarzenbergovi
 • Střední Evropa a identita (laudatio Jiřího Gruši z listopadu 2009)
 • Soudruh kníže, můj nejmilejší nepřítel (laudatio Wolfa Biermanna 2012)
 • Korespondence s mluvčími Charty 77 (1987)
 • Ze studie H. Gordona Skillinga Archiv svobody (1997)
 • Z eseje Jiřího Gruši k 25. výročí ČSDS

O Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva, v jejímž čele stál Karel Schwarzenberg v době její největší aktivity

 • Milý Kary (blahopřání Geralda Naglera z prosince 2017)
 • Bellagio 6.–10. září 1982
 • Madrid 9. listopadu 1982
 • Vídeň 10.–11. března 1984
 • Kulturní sympozium v Budapešti 15.–17. října 1985
 • Delegace IHF v Moskvě 21.–31. ledna 1988
 • Paralelní seminář Československo '88, listopad 1988
 • IHF a Československo, leden a březen 1989
 • Evropská cena za lidská práva pro IHF, březen a květen 1989
 • IHF v roce 1989 (z výroční zprávy)

Bibliografie publikací, v nichž se lze dovědět o Karlu Schwarzenbergovi mnohem víc než v tomto útlém spisku

Výběrová bibliografie k heslu Schwarzenberg, Karel Jan (1937)

Doslov místo úvodu

Fotografie a hrst dokumentů