Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004–2007

K vydání připravili Milena Janišová, Vilém Prečan, Tomáš Vrba

Aktuálně za sníženou cenu 100,- Kč

ČSDS | Praha | 2008
Stran 396 | Vazba váz. | Cena Kč 300 | ISBN 978-80-904228-2-7

Obsah | Anotace  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Čtenářům ročenky aneb Ve vlastní věci
Vilém Prečan

K literatuře a sporům o dějinách exilové sociálně demokratické strany
Případ Vilím: kontexty interpretací
František Svátek

Propuštění Blažeje Vilíma z funkce ústředního tajemníka exilové
Československé sociální demokracie v roce 1950
Sylva Šimsová

Diskuse o „Verši pro kočku“
Dalibor Dobiáš

Verš pro kocoura (2008)
Jiří Gruša

Dokumenty

Zpráva o části opozičního hnutí v letech 1971–1981 v Praze
Jiřina Šiklová

Memoáry

Kanada střídavě oblačno
Úryvky z knihy vzpomínek (pokračování)
Bob J. Moravec

Mé exilové obcování s Obsahem
Neúplná nálezová zpráva
Vilém Prečan

Horizont

Blízkost a vzdálenost. Němci, Češi a Slováci
Christina Weiss

Dcery nepřítele státu
Psychologický vliv stalinismu na děti politických vězňů
Jana Švehlová

Diskuse

Dezinformace Karla Hrubého
Nad knihou Radomíra Luži
Radomír Luža

Autoři


Anotace

Poslání Ročenky Československého dokumentačního střediska, která se vydala na cestu svazkem za rok 2003, těsně souvisí s úkoly, které si vytýčila obecně prospěšná společnost ČSDS: přispívat ke studiu dějin domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa, shromažďovat a zpřístupňovat svědectví o duchovním vzdoru, o nezávislém myšlení a samizdatovém vydávání, o formování zárodků občanské společnosti, o občanských iniciativách a opozici uvnitř totalitního systému, a ve stejné míře o všestranných aktivitách politického a kulturního exilu. Ročenka ČSDS chce kromě článků a studií uveřejňovat soubory korespondence, svědectví memoárového charakteru, jednotlivé dokumenty k problematice exilu a disentu, polozapomenuté nebo dosud neotištěné texty z někdejší samizdatové produkce.

Právě taková je většina příspěvků Ročenky ČSDS 20042007. Mezi dokumentárními materiály zaujímá rozsáhlý prostor diskuse z roku 1964 vyvolaná provokativním článkem Jiřího Gruši v Literárních novinách o verších „pro Stalina“ (a nejen pro něho a o něm), nazvaným Verš pro kočku. Soubor textů o rozsahu přes 200 tištěných stran lze právem považovat za jedinečný pramen. Najdeme tu v koncentrované podobě cenný vhled do světa literatury a politiky v Československu roku 1964, do různých společenských a politických (i policejních) sfér, v nichž tehdy bylo literatuře žít, nebo – to také – odkud byla manipulována.

Glosa z pera toho, který všechno to vlnobití zavinil, Verš pro kocoura – Grušův dovětek napsaný s odstupem 44 let –, zařazuje diskusi z roku 1964 a její důsledky či následky do širších souvislostí doby i do Grušova vlastního životopisu.

Druhým velkým tématem ročenky jsou stále ještě bolavé otázky dějin jednoho proudu exilové politiky let 1948-1989. Cenná materiálová studie Sylvy Šimsové je věnovaná významné epizodě z dějin exilové sociální demokracie, propuštění Blažeje Vilíma z funkce generálního tajemníka v roce 1950. K tomuto tematickému komplexu se váže rovněž polemický příspěvek Radomíra Luži zařazený do rubriky Diskuse. Kritická úvaha Františka Svátka poskytuje interpretační klíč ke složitému vývoji exilové sociální demokracie.

Dva dokumenty z pera Jiřiny Šiklové – jeden z roku 1986, druhý z roku 1996 – jsou jedinečným svědectvím o části opozičního hnutí v Československu v desetiletí 1971–1981. Vilém Prečan uveřejňuje v ročence vzpomínku o tom, jak byla v zahraničí rozšiřována spisovatelská samoobsluha - svérázné periodikum Obsah z let 1981-1989, a doplnil ji výňatky z korespondence s Ludvíkem Vaculíkem. V ročence je uveřejněno pokračování vzpomínky Boba Moravce Kanada střídavě oblačno, v němž autor líčí své nelehké kanadské začátky uprchlíka z Československa.

Rubrika Horizont obsahuje projev německé státní ministryně pro kulturu Christiny Weissové z roku 2004 na vernisáži lipské výstavy Blízkost a vzdálenost – Němci, Češi a Slováci a českou verzi přednášky Jany Švehlové Dcery nepřítele státu o psychologickém vlivu perzekuce 50. let na děti politických vězňů.