České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989
Ludmila Šeflová
Dokumentace československého exilu 1948–1989, Svazek 2

Jedinečné bibliografické dílo zaplňuje mezeru v evidenci výkonů českého a slovenského exilu a vytváří předpoklady k zhodnocení jeho duchovního díla.

Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč

ČSDS | Praha | 2018
Stran 550 | Vazba váz. | Cena Kč 270 | ISBN 978-80-904228-1-0, 978-80-904228-3-4

Obsah | Anotace  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Slovo úvodem
A Word of Introduction
Předmluva
Preface
Zkratky / Abbreviations
Bibliografie: 1–9351 / Bibliography: 1–9351
Jmenný rejstřík / Index of Names
Názvový rejstřík / Index of Titles
Literatura / Additional Sources


Anotace

Bibliografie završuje takřka třicetiletou neúnavnou bibliografickou práci Ludmily Šeflové – autorky, jejíž jméno se mezitím stalo pojmem pro odbornou veřejnost doma i v zahraničí. Její první neocenitelná pomůcka tohoto druhu – Bibliografie literatury vydané českými a slovenskými autory v zahraničí 1948-1972 publikovaná před třiceti lety (1978) v Kolíně nad Rýnem – měla 2600 záznamů. Bibliografie Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 1948-1978 (exil), vydaná Ústavem pro soudobé dějiny v Praze roku 1993, měla už rozsah dvojnásobný. Nynější kniha, po doplnění údajů za období do roku 1978 a po rozšíření o exilovou knižní produkci v časovém úseku posledních jedenácti let vynucené česko-slovenské diaspory, dosahuje úctyhodného počtu takřka deseti tisíc záznamů.

Je to bibliografie jedinečná svou šíří záběru, a to ve dvou směrech: zaznamenává publikovaná knižní díla sledovaného okruhu autorů ve všech jazycích a u všech vydavatelů v celém tehdejším svobodném světě; a kromě beletristiky všech žánrů zahrnuje údaje o literatuře ze všech oborů sociálních a humanitních věd. Vychází z autorčiných vynikajících znalostí teorie a praxe mezinárodní bibliografické práce a je podložena obrovským množstvím vynaložené pracovní energie, jakož i nevídanou vynalézavostí při zjišťování údajů roztroušených doslova po celém světě.

Mimoděk se tato kniha stala také svědectvím o velkém duchovním díle českého a slovenského politického a kulturního exilu, a také o úspěšném pronikání české a slovenské literatury do světa jako v žádném období předtím.

Dokumentační středisko československé literatury zařadilo bibliografii do ediční řady Dokumentace československého exilu 1948-1989 a je hrdé na to, že mu autorka své dílo svěřila k vydání.

Bibliografie České a slovenské knihy v exilu vychází k osmdesátinám autorky. I touto cestou paní Ludmile Šeflové srdečně gratulujeme a přejeme jí mnoho štěstí a zdraví do dalších let.