Acta 9–12/89


ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1989 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Horký leden 1989 v Československu

Prečan: Demokratická revoluce
Několik vět
Havel: Testovací terén

Kronika událostí:
leden–březen 1989

Dokumenty a svědectví:
leden–březen 1989


Seznam dokumentů a svědectví

 • D 1 - 2. ledna 1989 Oznámení představitelů nezávislých občanských iniciativ odboru vnitřních věcí ONV Praha 1 (s. 59)
 • D 2 - 9. ledna 1989 Prohlášení V. Havla k anonymnímu dopisu o chystané protestní sebevraždě upálením (s. 59−60)
 • D 3 - 9. Jedna 1989 Prohlášení O. Němcové k anonymnímu dopisu o chystané protestní sebevraždě upálením (s. 60−61)
 • D 4 - 10. ledna 1989 Prohlášení Hnutí za občanskou svobodu: Výzva Jana Palacha (s. 61)
 • D 5 - 11. ledna 1989 Stanovisko nezávislých iniciativ k zákazu pietní vzpomínky na J. Palacha (s. 61)
 • D 6 - 11. ledna 1989 Výzva nezávislých iniciativ k účasti na národní pouti k hrobu J. Palacha (s. 62)
 • D 7 - 12. ledna 1989 Rudé právo: Bylo to hazardérství (s. 62−64)
 • D 8 - 12. ledna 1989 Václav Havel znovu o anonymním dopisu z 9. ledna (s. 64−65)
 • D 9 - 12. ledna 1989 Prohlášení Masarykovy společnosti v Praze (s. 65)
 • D 10 - 12. ledna 1989 Večerní Praha: Kam kráčíš. Charto! (s. 65−66)
 • D 11 - 14. ledna 1989 Slovenská spisovatelka Hana Ponická pisateli anonymního dopisu, který dostali V. Havel a D. Němcová (s. 66)
 • D 12 - 14. ledna 19 89 Mladá fronta: TASS o provokačních výzvách v ČSSR. Jsou to nemorální cíle (s. 66−67)
 • D 13 - 15. ledna 1989 Dokument Charty 77 č. 4/89: Vzpomínka na Jana Palacha (s. 67−69)
 • D 14 - (15. ledna 1989) Svědectví o manifestaci 15. ledna (s. 69−73)
 • D 15 - 16. ledna 1989 Rudé právo: Zpráva ČTK (s. 73)
 • D 16 - (16. ledna 1989) Další svědectví o manifestaci 15. ledna (s. 75)
 • D 17 - 16. ledna 1989 V. Chramostová a L. Šilhánová Čs. vládě a komunistické straně: Prohlášení k 15. lednu (s. 77)
 • D 18 - 16. ledna 1989 Dopis Demokratické iniciativy Federálnímu shromáždění ČSSR (s. 77−79)
 • D 19 - 16. ledna 1989 Večerní Praha: Stop provokatérům (s. 79)
 • D 20 - 17. ledna 1989 Rudé právo: Záměr je jasný: provokovat k neklidu. K zneužití tragické smrtí studenta J. Palacha (s. 79−81)
 • D 21 - 17. ledna 1989 Dokument Charty 77 č. 5/89: Vládám států účastnících se procesu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě (s. 81−83)
 • D 22 - (17. ledna 1989) Další svědectví o událostech 15. a 16. ledna (s. 85−87)
 • D 23 - 17. ledna 1989 Večerní Praha: Ztrácejí soudnost (s. 87−89)
 • D 24 - 18. ledna 1989 Rudé právo: Nezbytná opatření mírového sdružení k zajištění klidu (s. 89−91)
 • D 25 - 18. ledna 1989 Dopis bývalých členů KSČ vládě ČSS R (s. 91)
 • D 26 - 18. ledna 1989 Zpráva Nezávislé ho mírového sdružení o jednání na předsednictvu vlády ČSSR (s. 91−93)
 • D 27 - (18. ledna 1989) Svědectví o manifestaci 18. ledna (s. 93−96)
 • D 28 - 19. ledna 1989 Rudé právo: Rozhodná stanoviska k provokačním akcím; Opakované výtržnosti (s. 96−99)
 • D 29 - (19. ledna 1989) Svědectví o manifestaci 19. ledna (s. 99−100)
 • D 30 - 20. ledna 1989 Rudé právo: Republiku si rozvracet nedáme (s. 100−101)
 • D 31 - 20. ledna 1989 Dopis kardinála F. Tomáška předsedovi vlády ČSSR L. Adamcovi (s. 101−102)
 • D 32 - 20. ledna 1989 Dopis Evy Kantůrkové manželce V. Havla Olze (s. 102)
 • D 33 - (20. ledna 1989. Bratislava) Miroslav Kusý: Československý obraz nepriateľa (s. 102−104)
 • D 34 - 21. ledna 1989 Rudé právo: Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV KSČ; Vyhrožují... (s. 104−105)
 • D 35 - 21. ledna 1989 Dopis kardinála F. Tomáška předsedovi vlády ČSSR L. Adamcovi (s. 105)
 • D 36 - (k 21. lednu 1989) Svědectví o národní pouti na hrob J. Palacha ve Všetatech (s. 105−108)
 • D 37 - 22. ledna 1989 Dokument Chart y 77 č. 8/89: Prohlášení k lednovým událostem (s. 108−110)
 • D 38 - 23. ledna 1989 Rudé právo 23. 1. 1989 : Odešli s nepořízenou (s. 110−111)
 • D 39 - 23. ledna 1989 Dokument Charty 77 č. 9/89:Soupis československých politických vězňů. Stručný výtah (s. 111−112)
 • D 40 - 24. ledna 1989 Rudé právo 24. 1. 1989: Zasedání výboru pro stranickou práci v ČSR (s. 112)
 • D 41 - 24. ledna 1989(Petřvald) Dopis dělníků z Petřvaldu Ústřednímu výboru KSČ (s. 112−113)
 • D 42 - 26. ledna 1989 Zpráva nezávislé Východoevropské informační kanceláře VIA o represích proti manifestacím 15. -  21. ledna (s. 113−114)
 • D 43 - 26. ledna 1989 Prohlášení účastníků Hnutí za občanskou svobodu (s. 114−115)
 • D 44 - 26. ledna 1989 Dopis Iniciativ y kulturních pracovníků předsedovi federální vlády ČSSR L. Adamcovi (s. 115−116)
 • D 45 - 27. ledna 1989 Dopis šestnácti čs. občanů A. D. Sacharovovi (s. 116−117)
 • D 46- 29. ledna 1989 Sdělení VONS č. 897: Represe proti manifestacím 15.- 21. ledna 1989 (s. 117−119)
 • D 47 - 29. ledna 1989 (Moskva) Dopis J. Bonnerové, L. Bogorazové, A. Sacharova a L. Timofejeva hlavám států účastnících se Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (s. 119−120)
 • D 48 - 29. ledna 1989 (Roxbury, Connecticut, USA) Arthur Miller: Kde je budoucnost (K uvěznění V. Havla) (s. 120)
 • D 49 - 30. ledna 1989 Dopis studentů AMU předsednictvu ÚV SSM k událostem na Václavském náměstí a k prohlášení ÚV SSM ze dne 20. 1. 1989 (s. 120−121)
 • D 50 - 31. ledna 1989 Otevřený dopis O. Havlové a I. Havla všem, kdo projevili zájem o osud V. Havla (s. 121−122)
 • D 51 - (začátek února 1989) Vzkaz Václava Havla z vězení (s. 122)
 • D 52 - 1. února 1989 Dopis Čs. helsinského výboru Polské mu helsinskému výboru (s. 122)
 • D 53 - 2. února 1989 Petice československých občanů k událostem 15.- 21. ledna (s. 123−124)
 • D 54 - 2. února 1989 (Gottwaldov-Zlín) Dopis Společenství přátel USA Federálnímu shromáždění ČSSR (s. 124−125)
 • D 55 - 5. února 1989 Ludvík Vaculík: Komunismus je bití (s. 125−126)
 • D 56 - 6. února (Paříž) Dopis pařížského Mezinárodního výboru na podporu Charty 77 prezidentu Francouzské republiky F. Mitterrandovi (s. 126)
 • D 57 - 10. února 1989 Společný dokument Charty 77 a Čs. helsinského výboru: Stanovisko k vídeňskému dokumentu (Dokument Charty 77 č.11/89: Československý helsinský výbor čj. 40/89) (s. 126−128)
 • D 58 - 11. února 1989 Rudé právo: Počítáme se všemi poctivými lidmi. Z projevu generálního tajemníka KSČ M. Jakeše 9. února na setkání s vedoucími pracovníky sdělovacích prostředků (s. 128−129)
 • D 59 - 11. února 1989 Dopis studentů Komenského evangelické bohoslovecké fakulty poslancům Federální ho shromáždění ČSSR (s. 129−130)
 • D 60 - 16. února 1989 Dodatek k Petici československých občanů, adresovaný čs. představitelům (s. 130)
 • D 61 - 16. února 1989 Prohlášení Hnutí za občanskou svobodu: Cesty k demokracii po lednových událostech (s. 131−132)
 • D 62 - 18. února 1989 Dopis nezávislých iniciativ vládám účastnických zemí KBSE a všem přáte11,m doma i v zahraničí (s. 132−134)
 • D 63 - 19. února 1989 Dokument Charty 77 č.15/89: Zamyšlení nad obětí Jana Zajíce (s. 134−135)
 • D 64 - 20. února 1989 (Bratislava) Dopis slovenského spisovatele a jednoho z vydavatelů časopisu Fragment-K Ivana Hoffmanna V. Havlovi (s. 135−136)
 • D 65 - 21. února 1989 Ivan Havel o procesu s Václavem Havlem (s. 136−137)
 • D 66 - 21. února 1989 Závěrečná řeč Václava Havla před Obvodním soudem pro Prahu 3 (s. 137−138)
 • D 67 - 21. února 1989 (Brno) Dopis dr. Radomíra Malého generálnímu prokurátorovi ČSSR (s. 138−139)
 • D 68 - 21. února 1989 Oznámení Výboru pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru V. Havlovi (s. 139−140)
 • D 69 - (21. února 1989) Svědectví Jany Sternové o policejním a soudním postihu (s. 140)
 • D 70 - 23. února 1989 (Mnichov) Prohlášení Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí k rozsudku nad V. Havlem (s. 140−141)
 • D 71 - 23. února 1989 Další oznámení Výboru pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru V. Havlovi (s. 141−142)
 • D72 - 24. února 1989 (Vídeň) Kurier: Karel Jan ze Schwarzenbergu, Více než zločin -  hloupost (s. 142)
 • D 73 - 25. února 1989 Dopis člena Národního divadla Josefa Kemra redakci Rudého práva (s. 143−144)
 • D 74 - 27. února J989 Dopis J. Dienstbiera k návrhu na udělení Nobelovy ceny míru V. Havlovi (s. 144)
 • D 75 - 28. února 1989 Dokument Charty 77 č. 19/89 k budapešťské manifestaci solidarity s V. Havle m a dalšími čs. politickými vězni (s. 144−145)
 • D 76 - 28. února 1989 Prohlášení slovenského spisovatele Ľubomíra Feldeka k rozsudku nad V. Havlem (s. 145−146)
 • D 77 - (konec února 1989) Prohlášení Výboru na obranu mírových aktivistů (s. 146)
 • D 78 - 2. března 1989 Dokument Charty 77 č. 21/89:Dopis prezidentu republiky (s. 146−147)
 • D 79 - 5. března 1989 (Moskva) Dopis sovětských a německých spisovatelů, umělců a vědců na obranu V. Havla (s. 148)
 • D 80 - 6. března 1989 Dopis předsedy Mezinárodní helsinské federace Karla Jana ze Schwarzenbergu předsedovi federální vlády ČSSR L. Adamcovi (s. 148−149)
 • D 81 - 16. března 1989 (Štrasburk) Rezoluce Evropského parlamentu ve Štrasburku (s. 149−150)
 • D 82 - 16. března 1989 (Bonn) Rezoluce Německého spolkového sněmu (s. 150)
 • D 83 - 20. března 1989 Dopis osmi nezávislých iniciativ poslancům Federálního shromáždění ČSSR (s. 150−151)
 • D 84 - 21. března 1989 Závěrečná řeč Václava Havla v odvolacím řízení před senátem Městského soudu v Praze (s. 151−152)
 • D 85 - (21. března 1989) Svědectví Ladislava Lise o odvolacím řízení ve věci V. Havla před senátem Městského soudu v Praze (s. 152−153)