Ve službách společné věci

Wolfgang Scheur a Praha 1981–1989
Vilém Prečan, Milan Uhde (eds.), spolupráce Ludger Udolph

Tato kniha chce připomenout málo známou stránku nedávné minulosti a vyjádřit dík, jímž jsou tato země a česká kultura zavázány Wolfgangu Scheurovi. Jeho působení jako kulturního referenta na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze od roku 1981 do roku 1986.

Atlantis, ČSDS | Brno | 2001
Stran 336 + obrazová příloha | Vazba váz. | ISBN 80-7108-226-0

Obsah | Anotace

Obsah

Slovo úvodem
Ein Wort zuvor

Wolfgang Scheur. Milníky jeho života
Wolfgang Scheur. Stationen seines Lebens
Vilém Prečan

Cestou. Zápisky z Prahy 1981 až 1989
Unterwegs. Notizen aus Prag 1981 bis 1989
Wolfgang Scheur

Scheurovske motto: Jak by se tu dalo pomoci?
Několik myšlenek z Kanady v devíti aktech
Das Scheursche Motto: Wie könnte man hier helfen?
Einige Gedanken aus Kanada in neun Szenen
Markéta Goetzová-Stankiewiczová

Wolfgangu Scheurovi k osmdesátinám
Wolfgang Scheur zum achtzigsten Geburtstag
Jiří Gruša

Domino Illustrissimo
Domino Illustrissimo
Ivan Klíma

Dopis Brigittě a Wolfgangovi Scheurovým
Brief an Brigitte and Wolfgang Scheur
Alexandr Kliment

Dopis Wolfgangu Scheurovi
Brief an Wolfgang Scheur
Eda Kriseová

Poděkování (dlouho) neviditelnému příteli
Dank an einen (lange) unsichtbaren Freund
Petr Pithart

Poznámky k zápiskům z Prahy od Wolfganga Scheura Cestou
Anmerkungen zu den Notizen aus Prag von Wolfgang Scheur, Unterwegs
Jiřina Šiklova

Wolf-gang: fantasticke jméno
Wolf-gang: ein phantastischer Name
Ludvik Vaculík

Léta velkého zázraku
Příloha. Korespondence Praha-Hannover 1983
Die Jahre des großen Wunders
Anlage. Briefwechsel Prag-Hannover 1983
Vilém Prečan

Edični poznámka
Anmerkung der Herausgeber

Jmenný rejstřik
Personenregister

Fotografická příloha
Illustrationen


Anotace

Slovo úvodem

Tato kniha chce připomenout málo známou stránku nedávné minulosti a vyjádřit dík, jímž jsou tato země a česká kultura zavázány Wolfgangu Scheurovi. Jeho působení jako kulturního referenta na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze od roku 1981 do roku 1986 bylo ve všech třech sférách – služební, privátní i quazislužební (jednodušeji disidentské) –, velkou vzpruhou a pomocí těm, kdo v oněch „temných dobách“ usilovali o svobodu pro sebe a pro svou zemi.

Vzrušující příběh přátelství, solidarity a služby společné věci se stal čímsi na způsob zázraku, jak to pociťovali jeho protagonisté. Vycházelo to z hloubi Scheurovy osobnosti, z jeho lidské motivace a kategorického imperativu, kterým se cítil zavázán jednat v souladu se svým přesvědčením. Jeho životní krédo, nikdy nevyslovené, ale výrazně se manifestující v činech, mu přikazovalo a dosud přikazuje neúnavně hledat způsoby, jak pomáhat těm, kdož zápasí s útlakem anebo trpí následky diktatur, válek, lidské destruktivity. Neustále prolínání lidských osudů s velkými dějinami způsobilo, že se příběh Scheurovy spolupráce s nezávislými spisovateli a disidenty stal jedním ze základních kamenů, na nichž  po pádu komunismu mohla začít spolupráce demokratického Německa a demokratického Československa.

Mozaika textů v této knize snad pozornému čtenáři dovolí seznámit se se všemi rovinami příběhu, který neskončil odchodem Wolfganga Scheura z Prahy a který jeho pražské působení přesahuje.

V. P. M. U.