Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)

K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace.

ČSDS, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici | Praha | 2016
Stran 343 | Vazba váz. | ISBN 978-80-906181-0-7

Obsah  | PDF

Obsah

Jiří Kocian a autoři: Slovo na úvod

Vojtech Čelko – člověk a osobnost

Vilém Prečan: Můj přítel Vojtěch Čelko
Roman Holec: Vojtech Čelko – človek renesančných rozmerov
Robert Kvaček: Student, přítel, osobnost (Jak ho znám)
Jozef Bača: Môj pražský otec Pán Doktor
Anton Baláž: Vyslanec slovenskej kultúry v Prahe
Tomáš Černák: Niekoľko slov o vzácnom človeku
Zdeněk Doskočil: Vojtech Čelko – historik, kolega, přítel
Jana Haluková: Tridsať rokov spolupráce
Pavol Mešťan: Drahý Vojto!
Miroslav Michela: O Vojtovi zďaleka aj zblízka
Vladimír Skalský: Tu stojí, nemôže inak...
Ladislav Smejkal: Vojtech Čelko v rumburském muzeu
Zdena Šmídová: Že jsem Tě, Vojto, neposlechla!
Michal Macháček – Miroslav Michela: „Bol som vychovávaný do koča aj do voza“. Rozhovor s Vojtechem Čelkem
Michal Macháček: „Už předem vyzradil konání tohoto pohovoru.“ Státní bezpečnost versus Vojtech Čelko

Studie

Peter Švorc: Ondrej Markušovský – druhý potolerančný evanjelický farár v Štrbe. Biografický portrét (1811–1837)
Dušan Kováč: Slováci, Česi a stredná Európa v revolúcii a po revolúcii 1848–1849. Protirečivé formovanie stredoeurópskej identity u českých a slovenských politických elít
Miroslav Michela: K politizácii cyrilo-metodského kultu v Československu 1918–1938
Jan Randák: Počátky československého trampingu: fenomén jako vůle a představa?
Jan Rychlík: Slovenský štát a Nezavisna država Hrvatska
Ivan Kamenec: Niekoľko poznámok k reflexii vojny v dobovom vnímaní slovenskej verejnosti
Pavel Andrš: Průběh a výsledky osidlování Nejdecka po 2. světové válce
Michal Pehr: Pokus o obnovu národních socialistů na Slovensku po druhé světové válce. Svědectví Františka Uhlíře
Marek Syrný: Počiatky slovenského pofebruárového exilu v roku 1948
Martin Mocko: Prvá konferencia o Slovenskom národnom povstaní (8.– 9. december 1953)
Norbert Kmeť: Reflexia normalizácie na Slovensku
Richard Pavlovič: Ženy v živote Jozefa Lenárta
Juraj Marušiak: Ruský faktor v strednej Európe

Bibliografie PhDr. Vojtecha Čelka
Seznam použitých pramenů a literatury
Jmenný rejstřík