T. G. Masaryk and Our Times [T. G. Masaryk a naše současnost]

Vilém Prečan (ed.)
Acta creationis, Svazek 2

Sborník o nezávislém masarykovském bádání v Československu, vydaný z příležitosti mezinárodní konference „Thomas Garrigue Masaryk 18501937“, organizované Univerzitou v Londýně v prosinci 1987. Vyšel jako odpověď na skutečnost, že organizátoři konference nebyli ochotni pozvat nezávislé badatele z Československa. Sborník distribuovali na konferenci aktivisté londýnské Nadace Jana Husa.

ČSDS | Hannover | 1986
Stran 112 | Vazba brož.

Obsah

Obsah

Z obsahu

Soubor resumé všech příspěvků díla T. G. Masaryk a naše současnost (Masarykovsky sborník VII), obsahujícího statě, vzpomínky a dokumenty a masarykovskou bibliografii za léta 1935–1978 a vydaného jako rukopis (v samizdatu) v Praze v r. 1980

Úvaha P. Pitharta nad knihou J. Opata Masarykova první léta v Praze

Stať L. Hejdánka Masaryk jako filozof pro dnešek