Naděje a zklamání

Pražské jaro 1968
Miroslav Synek
Acta creationis, Svazek 4

Stručný historicky vyklad událostí v Československu od ledna 1968 do května 1969 z pera domácího autora, doplněný souborem několika důležitých dobových dokumentů. Pseudonym Miroslav Synek použil historik a signatář Charty 77 Jiří Vančura. Kniha vyšla pak pod jeho jménem v reedici nakladatelství Mladá fronta v Praze na jaře 1990 nákladem 107 tisíc výtisků.

ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1988
Stran 157 | Vazba brož. | ISBN 3-89014-045-9

Obsah

Obsah

Nikdo nebyl spokojen: konec roku 1967
(Hospodářská a morální krize. Nejmírnější poválečný režim. Odvolání Antonína Novotného z funkce.)

Do strnulosti pronikl démon změny: leden, únor, březen
(Alexander Dubček. První výklad lednových událostí. Případ generála Šejny. Nový prezident. Změny ve státním vedení.)

Opojení svobodou: duben, květen
(Zrušení cenzury. Vady na kráse. Nové zájmové organizace. Akční program KSČ. Hospodářská reforma. Odložení voleb.)

Ohrožení: červen, červenec
(Jednota domácích a zahraničních odpůrců. První náznaky intervence. Vojenské manévry na čs. území. Zesílená proti československá kampaň. Varšavský dopis. Zbraně na Sokolovsku. Setkání v Čierné a Bratislavě.)

Kainova bratrská pomoc: srpen
(Příprava invaze. Vstup vojsk. První oběti. Internace vedoucích představitelů. Scénář invaze. Jednoznačný postoj obyvatel. Mezinárodní aktivity. Jednání v Moskvě. Moskevský protokol.).

Byli jsme s vámi, buďte přece s námi!: září, říjen
(Ohlas invaze. Byl Srpen nutný? Ústupky ve jménu odchodu cizích vojsk. Smlouva o pobytu vojsk.)

Konec iluzí: listopad, prosinec
(Život po Srpnu. Známky rozkladu. Živelné demonstrace a stávka studentů. Boj o Josefa Smrkovského.)

Vlastní cestou: leden až duben 1969
(Jan Palach. Vytváření nezávislých struktur. Podnikové rady pracujících. Všeodborový sjezd. ové stranické vedení.)

Přílohy

23. ledna 1986
Článek J. Smrkovského "Oč jde?"

27. června 1968
Manifest Dva tisíce slov

26. července 1968
Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ.

21. srpna 1968
Prohlášení předsednictva ÚV KSČ

22. srpna 1969
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění