Do různých stran

Eseje a články z let 1983–1989
Václav Havel
Acta creationis, Svazek 5

Sborník esejistické a publicistické tvorby Václava Havla z posledního období „zakázanosti“, připravený v „dálkové“ spolupráci s autorem. V říjnu 1989 byla kniha představena na knižním veletrhu ve Frankfurtu/M. Vyšla nákladem čtyři tisíce výtisků, z nichž většina byla do konce roku 1989 dopravena do Československa.

Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč

ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1989
Stran 526 | Vazba váz. | Cena Kč 300 | ISBN 3-89014-055-6

Obsah | Anotace

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Úvodní poznámky pro čtenáře Do různých stran

V. Prečan

I. Rozhovory z roku 1983

Rozhovor s Václavem Havlem (duben 1983)
Nechci emigrovat (srpen 1983)
Odpovědi na otázky skandinávského novináře (říjen 1983)
Odpovědi na otázky časopisu Der Spiegel (prosinec 1983)

II. Eseje a stati

Politika a svědomí (únor 1984)
Thriller (listopad 1984)
Anatomie jedné zdrženlivosti (duben 1985)
Děkovná řeč (K Erasmově ceně) (březen 1986)
O smyslu Charty 77 (červenec 1986)
Příběh a totalita (duben 1987)

III. Poznámky o kultuře a politice

Šest poznámek o kultuře (srpen 1984)
Odpověď do ankety Lenky Procházkové (březen 1985)
Odpověď do ankety pro Evropské kulturní fórum (duben 1985)
Odpověď mladým křesťanům (listopad 1985)
Dvě poznámky o Chartě 77 (březen 1986)
Odpověď do ankety H. Gordona Skillinga o „nezávislé společnosti" (duben 1986)
Setkání s Gorbačovem (červenec 1987)
Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa (říjen 1987)
Noviny jako škola (prosinec 1987)
Přemýšlení o Františkovi K. (K nedožitým osmdesátinám F. Kriegla) (leden 1988)
Důvody ke skepsi a zdroje naděje (únor 1988)
Šifra socialismus (červen 1988)
Břemeno 21. srpna (srpen 1988)
Opomíjená generace (srpen 1988)
Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa (září 1988)
Vyložené karty (prosinec 1988)
Pravda a perzekuce (prosinec 1988)

IV. Předmluvy, doslovy, vzpomínky a nekrology

Daj to sem! (K sedmdesátinám D. Tatarky) (únor 1983)
Odpovědnost jako osud (Vaculíkův Český snář) (říjen 1983)
Hovězí porážka (The Plastic People) (únor 1984)
Život na vidrholci (O Bedřichu Fučíkovi) (červenec 1984)
Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém (červenec 1984)
Předmluva k filozofickému sborníku Hostina (květen 1985)
Výkřik prozření (Tatarkův Démon souhlasu) (říjen 1985)
Zemřel Jaroslav Seifert (leden 1986)
Fejetony Ludvíka Vaculíka (březen 1986)
Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny (květen 1986)
Cestou k poslednímu (Josef Šafařík) (prosinec 1986)
Přítelkyně Evy Kantůrkové (únor 1987)
Dvě poznámky k Miliónovému jeepu Jana Nováka (březen 1988)
Za Pavlem Wonkou (květen 1988)
Za Jiřím Theinerem (červenec 1988)

V. O divadle

Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění v Burgtheatru (srpen 1983)
Poznámky ke hře Largo desolato (říjen 1984)
Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti (březen 1985)
O vaňkovských aktovkách (červenec 1985)
Daleko od divadla (březen 1986)
Radok dnes (duben 1986)
Dopis Milanu Uhdemu (srpen 1986)
Odpovědi na otázky k pařížské premiéře Žebrácké opery (leden 1987)
Pavel z Teplic (P. Landovský) (únor 1987)
Na premiéře (duben 1988)

VI. Dopisy, písemná prohlášení, protesty 1984–88)

Dopis generálnímu prokurátorovi (září 1984)
Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém hnutí (říjen 1984)
Odpověď na pozvání k mezinárodnímu kolokviu (leden 1985)
Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv (květen 1985)
Otevřený dopis generálu W. Jaruzelskému (květen 1985)
Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru (srpen 1985)
Dopis generálnímu prokurátorovi (srpen 1985)
Dopis vídeňské konferenci (listopad 1987)
Dopis prezidentu Mitterrandovi (listopad 1988)
VII. Veřejné projevy a prohlášení (1988–89)
Projev na nezávislé manifestaci v Praze (prosinec 1988)
Rozhlasová výzva (leden 1989)
Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3 (únor 1989)
Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze (březen 1989)

Dodatky

Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů v červnu 1965
Projev na sjezdu Svazu československých spisovatelů v červnu 1967
Na téma opozice (duben 1968)
Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů v červnu 1969
Dopis Alexandru Dubčekovi z 9. srpna 1969
Dva dopisy z vězení (22. ledna a 5. února 1983)

Ediční poznámky

Chronologický přehled o životě a díle Václava Havla

Bibliografie díla Václava Havla

Inhaltsverzeichnis (obsah německy)

Table of Contents (obsah anglicky)


Anotace

Sborník esejistické a publicistické tvorby Václava Havla z posledního období „zakázanosti“, připravený v „dálkové“ spolupráci s autorem. Obsahuje jeho politicko-filozofické úvahy, články o kultuře, literatuře a divadle, záznamy rozhovorů z roku 1983 na otázky zahraničních médií, prohlášení  adresovaná do různých světových stran, protesty proti porušování lidských a občanských práv i dvě závěrečné řeči v soudním procesu v Praze v roce 1989. Kniha je vybavena mj. obsáhlým chronologickým přehledem údajů o životě, literárním díle, kulturní a společenské aktivitě Václava Havla až do srpna 1989. V říjnu 1989 byla představena na knižním veletrhu ve Frankfurtu/M. Vyšla nákladem čtyři tisíce výtisků, z nichž většina byla do konce roku 1989 dopravena do Československa.