Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)
Acta creationis, Svazek 6

Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990.

Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč

ČSDS, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Archa | Scheinfeld–Praha–Bratislava | 1990
Stran 525 | Vazba váz. | Cena Kč 300 | ISBN 80-9000422-1-X

Obsah  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Úvod

Prohlášení Charty 77

Texty o Chartě 77

1977

Jak se rodila Charta 77, Václav Havel
Ztroskotanci a samozvanci (Rudé právo)
O povinnosti bránit se proti bezpráví, Jan Patočka
Manifestace jednoty umělců s politikou Komunistické strany (Rudé právo)
Co můžeme očekávat od Charty 77, Jan Patočka

1978–79

Paralelní polis, Václav Benda
Podněty skupiny signatářů (1978)
Poznámky o statečnosti, Ludvík Vaculík
Polemika s vaculíkovým fejetonem „poznámky o statečnosti“, Václav Havel
Charta a reálny socializmus, Miroslav Kusý
Úvaha uvnitř dobře zazátkované lahve, Josef Vohryzek
Nežít v nenávisti, Josef Zvěřina
Alternativní společenství jako revoluční avantgarda, Petr Uhl
Dizi – rizika, Petr Pikhart

1979–82

Čeho jsme se dočkali od charty 77 po třech letech jejího působení, Miloš Rejchrt
Společenství strachu, Milan Šimečka
Průzkumné dílo charty, Vilém Prečan
Otevřený dopis skupiny signatářů Charty 77

1985–87

Charta 85: zamyšlení nad mírným pokrokem v mezích zákona, Milan Zelený
Beseda informací o Chartě 77 s Václavem Bendou, Jiřím Hájkem, Václavem Havlem s Ladislavem Hejdánkem (1986)
Charta 77 a československá opozice, Mojmír Povolný
Willy brandt k 10. Výročí charty77 (1986)
Prohlášení r. Reagana k 10. výročí založení Charty 77 (1986)
Vídeňské prohlášení tří signatářů k 10. výročí Charty 77 (1987)
Dopis komise kongresu USA  s návrhem udělit Chartě 77 Nobelovu cenu míru (1987)

1986–90

O smyslu Charty 77, Václav Havel
Vnitrostranická informace KSČ (1988)
Československo a zlom věků, Radim Palouš
Charta 77 – pohled ze zahraničí, Gordon Skilling

Texty charty 77

Dotaz, zda v československu platí ustanovení mezinárodních paktů (1977)
Sociální a hospodářská práva (1977)
Náboženská práva a svobody (1977)
Otevřený dopis polským přátelům (1977)
Odvolat sovětská vojska z Československa! (1978)
O další práci Charty 77 a přípravě jejích dokumentů (1978)
O postavení Cikánů-Romů (1978)
Svoboda cestování do ciziny (1979)
Vlna represí v souvislosti s procesem proti členům vons (1979)   
K problematice důchodců (1980)
Ruce pryč od Polska! (1980)
O míru a mírovém hnutí (1981)
O nedělitelnosti míru (1982)
Poselství solidarity mírovému hnutí v NDR (1982)
Poselství světovému shromáždění „Za mír a život proti jaderné válce“ (1983)
Průvodní dopis k „rozboru ekologické situace ČSSR“ (1983)
Vzestup konzumu omamných drog (1983)
K zákonu o tzv. ochranném dohledu (1984)
Právo na dějiny (1984)
Právo na informace (1984)
K situaci řeholních společenství (1984)
Ke 40. výročí skončení druhé světové války (1985)
K výstavbě vodních děl Gabčíkovo–Nagymaros (1985)
O nutnosti ekonomické reformy (1985)
Prostor pro mladou generaci (1986)
K havárii v Černobylu (1986)
Na obranu Jazzové sekce (1986)
Slovo ke spoluobčanům (1987)
Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (1987)
Blahopřání G. Skillingovi (1987)
Dopis M. Gorbačovovi (1987)
Ke sborníku „O československém vězeňství“ (1987)
Význam 28. října 1918 (1987)
Výzva k solidaritě s Rumunskem (1988)
Podpora petiční akce za náboženské svobody (1988)
Výzva k veřejnosti pěti států zúčastněných na invazi v srpnu 1968 (1988)
Brutální zásah proti shromáždění věřících v Bratislavě (1988)
Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1988)
K úmrtí Pavla Wonky (1988)
Návrh na postavení památníku obětem stalinismu (1988)
K 20. výročí srpna 1968 (1988)
Zamyšlení k jubileu republiky (1988)
K lednovým událostem v Praze (1989)
Nové vydání úvodního prohlášení Charty 77 (1989)
O československém školství (1989)
Kritika devastace židovských kulturních památek a zamlčování úlohy Židů (1989)
Znovu o vodním díle Gabčíkovo–Nagymaros(1989)
O přípravě nové ústavy a tzv. vedoucí úloze KSČ (1989)
Stanovisko k situaci v zemi (1989)

Anotovaný seznam dokumentů Charty 77 za léta 1977–89

Věcný rejstřík k dokumentům Charty 77 (1989)

Mluvčí Charty 77 (1977–1990)

Seznam signatářů prohlášení Charty 77

Místo epilogu