Za Vlastou Chramostovou

K úmrtí Vlasty Chramostové jsme připravili malou dokumentaci. Jana Machalická, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Pavel Kohout a Zbyněk Petráček nám dali k dispozici své texty. Do dokumentace jsme dále zařadili otevřený dopis, který Vlasta Chramostová spolu s Libuší Šilhánovou poslala 16. února 1989 tehdejšímu prezidentu Husákovi a vedení KSČ. Užitečný pro další studium osudů Vlasty Chramostové a jejího životního druha Stanislava Miloty bude jistě také seznam monografií, který připravila dr. Věra Břeňová.

Soubor textů a odkazů na internetová videa uvádíme verši, které se staly v poslední fázi života velké herečky jejím krédem. Našly se po smrti Olgy Scheinpflugové 13. dubna 1968 na jejím nočním stolku. Vlasta Chramostová je poprvé recitovala u její rakve a znovu se k nim vrátila 1. září 2015, když byla jako první uváděna do Síně slávy Národního divadla, otevřené pro veřejnost v den jejích 89. narozenin 17. listopadu téhož roku. 

Spravedlnosti času, jsem tvůj vyznavač.
Za všechny tresty, tvrdých slov krupobití,
živote, děkuji ti.
Je krásné moci věřit v mravní řád,
vědět, že za hříchy se nikam neuteklo.
Tvor tresty znavený se může lehčeji smát,
než kdo jim unikl a jehož čeká peklo.
Za všechny tresty zasloužený pláč.
Spravedlnosti času, jsem tvůj vyznavač.

Dokumenty

Články a statě

Odkazy

Bibliografie