Dokumentace Charty 77 | Texty

Václav Havel

Ladislav Hejdánek

Jan Patočka

Vilém Prečan

Jde o soubor textů, které autor napsal nebo proslovil v letech 1977–2007. Poskytují svědectví o tom, jak se historik, který se sám nazval „kronikářem a archivářem Charty 77 v exilu“, jak se seznamoval s fenoménem Charty, jak se snažil pochopit tento „pohybující se terč“ a jak jej interpretoval v odlišných dobových situacích.

Jacques Rupnik

Ostatní